Havnebulletin 1-2009
!

Havnebulletin 1-2009

!
Double-click here to change image
 

Havnebulletin 01-2009.

Hei alle sammen!

Årsmøtet av 2009 ble som planlagt avholdt den 13. februar på Sjøberg.

Ingen skriftlige eller muntlige forslag om endringer eller tillegg ble inngitt til styret før årsmøte.

Litt skuffende oppmøte men som vanlig ble kvelden avsluttet med en smakfull fiskesuppe tilberedet av Tommy. Styret hadde lagt opp til et festlig samvær etter årsmøte, med partner. Men etter bare en persons påmelding ble dette skrinnlagt. Litt trist at det ikke er mer interesse for sosialt samvær i foreningen, da spesielt etter den fine oppslutningen på dugnaden i høst.

HP gjenomgikk regnskapet for foreningen som ble godkjent uten kommentarer. Forslag om avsetning av midler for en egen webside for foreningen ble inngitt.

Deler av havnereglementet ble gjennomgått og vi har vel alle en jobb å gjøre her slik at vi får ting slik vi ønsker det.

Det ble uttrykt ønske om og arrangere felles båtturer i regi av foreningen. Dette vil bli forsøkt satt i gang en gang i mai. Forslag til eventuelle utfartsmål / aktiviteter for store og små imøteses.

Det planlegges nye dugnader, den første i mars / april. Med samme konseptet som i høst håper vi på en real god og trivelig dugnad.

Med god dugnads ånd håper vi å få gjort resterende utestående:

·         Utlegging av uteliggere mot Fjordbris.

·         Ny fasade / tak på klubb container.

·         Opparbeidelse av tralle / jolle parkering, bak klubb container.

·         En oppgradering av fortøyninger på hver båtplass. (i henhold til havnereglement)

·         Tilkobling av strøm med godkjent kabel og godkjent varmekilde. ( kabeltype HORN7RN-F750V)

·         Rydding på eksisterende opptrekks plass.

·         Rydding / fjerning av stein og gammel fortøyning i havnen.

·         Montering av nye strømsøyler.

·         Div.

 

Til slutt vil jeg igjen på vegne av styret takke alle for en fin innsats i havnen.

For Styret.

Per Rolness.

 

Click here to edit title

!
Double-click here to change image
Click here to edit introduction
Click here to edit description