Havnebulletin 2-2009
!
!
Double-click here to change image

Havnebulletin 02-2009.

Hei alle sammen!

Tiden flyr og våren er rett rundt døren. De fleste begynner vel og legge planer for båtsesongen. J

Hvorfor ikke starte sesongen i havnen med en felles dugnad?

Først vi jeg få ønske nye styremedlemmer velkommen. Hvis det er noen som ikke har fått dette med seg så er Åge Sola, Ole Morten Steinnes og Tor Magne Ormøy de nye medlemmene i styret.

I styremøtet den 04.03.09 ble årets første dugnad satt til lørdag 18.04.09. Opplegget for øvrig vil bli slik vi gjorde siste dugnad. Kaffetelt vil bli satt opp og forhåpentligvis finner vi også i år noen dyktige kokker til traktering av vaffeljern og kaffe trakter. Fremmøte klokken 10:00.

Følgende aktiviteter planlegges igangsatt og forhåpentlig ferdigstilt:

  • Utvidelse av bryggedekke for nye uteliggere ved gjestehavn. Her ser vi for oss 2 x snekkerkyndige. Dette forutsetter at bryggeknekter er montert på forhånd, noe TEA vil ta seg av. Montering av uteliggere.
  • Bekledning av klubb container. Her ser vi for oss 3 x snekkerkyndige. Ovenfor nevnte aktivitet samt denne vil bli ledet av TMO som også skaffer til veie nødvendig material.
  • Demontering / montering av fendrer i henhold design på resterende uteliggere. Her kan det gjerne være 2-4 mann som retter dette opp.
  • Hekk på moloside trenger en forskjønning. To mann med rette utstyrer samt 2 x håndlangere burde kunne fikse dette. Erling og Tore m/ andre hadde jo ett godt lag med dette.
  • Opparbeidelse av tralle / jolle parkering, bak klubb container. Denne aktiviteten har jo Tide og Bjørn en plan på og fikser dette på en proff måte.

·         Rydding på eksisterende opptrekks plass. Her bør de som eier respektive joller flytte disse slik at opptrekket blir tilgjengelig på en ryddig måte for brukerne. Betongelementer må vurderes tatt opp for å  rette underlaget.

·         En oppgradering av fortøyninger på hver båtplass. (i henhold til havnereglement). Dette påhviler jo hver enkelt.

·         Behandling av grillplass.

·         Div.

 

På grunn av jobb rotasjon til TEA ble det i styret besluttet at ansvaret som havnesjef splittes. Det fører til at hans ansvar ivaretas av Ole Morten Steinnes ved hans fravær. Nevnte kan treffes på mobil: TEA – 91589083 og OMS – 99610305.

 

KNBF har tilbud på tidsskriftet Seilas og Båtliv. Dette fåes til reduserte priser. De som finner tilbudet attraktivt kan henvende seg til KNBF.

 

Sender som avtalt tilbudet på bladet Seilas eller Båtliv.


                        Båtliv     /   Seilas
Abonnement 1 år: kr 365,-    / kr 410,-

Abonnement 2 år: kr 730,-    / kr 820,-

Dere får som ekstra velkomstgave boken `Alene rundt Kapp Horn` gratis i tillegg.

Trenger navn, adresse og nummer på De medlemmene som ønsker å benytte seg av dette tilbudet.
Om det ønskes mer informasjon kan jeg ringe opp om jeg får henvendelse på mail.
Håper Dere finner tilbudet tilfredsstillende.
Ha en fin dag!

Mvh.
Kongelig Norsk Båtforbund
v/ Maria Lene Knapstad

 

 

Det har vært uttrykt ønske om og arrangere felles båtturer i regi av foreningen. Dette vil bli forsøkt satt i gang en gang i mai. Forslag til eventuelle utfartsmål / aktiviteter for store og små imøteses.

Til slutt vil jeg igjen på forhånd og på vegne av styret takke alle for en fin innsats i havnen.

For Styret.

Per Rolness.