Double-click here to change image
Havnebulletin 4-2009

Havnebulletin 04-2009.

Hei alle sammen!

Tiden flyr og sommer sesongen er begynt. J

Årets / foreningens første fellestur er avviklet.  Turen ble avviklet helgen 06.06.09. og målet var Kådavågen / Svanholmen. Bortsett fra undertegnede, ankom de få som stilte opp, den 06.06. Et nydelig sommervær gjorde sitt til at turen ble vellykket både for store og små. 5 båter fra foreningen var fortøyd bak Svanholmen. Det manglet vimpler på alle! J Det ble grilling og felles samvær ut i de små timer. En vellykket utfart og de som ikke så anledningen denne gang gikk glipp av en trivelig sammenkomst. Forslag til nye felles turer? Bilder fra turen vil bli lagt ut på websiden.

Denne er nå aktivisert under webadresse: ”www.osthusvikbatforening.no”

Styret jobber med å sette en standard på båsene. Dvs. en minste avstand mellom utligger og skrog, eventuelt standard størrelse på båsene. Dette betinger justering på uteliggere som vil bli utført ved neste dugnad. I den forbindelse kan det hende at medlemmer blir bedt om å flytte til ny plass. Det er styret som fordeler plasser i henhold til det behovet som melder seg. Ingen plass er fordelt som ”min”. Jeg ber om forståelse for dette. Vi er valgt for å ivareta havnens beste!

ØBF har som nevnt sin egen WEB side noe vi gleder oss til å presentere. Et tiltak som blir igangsatt for å ha en enklere og bedre dialog med medlemmene. Vi trenger også en oppdatering av hver enkelts e-post adresse.

Jeg vil også minne om merkingen av båtplassene. Grønn / Rød merking som de fleste båsene har er ment som en kontrollert velkomst til våre gjester. Vær vennlig og snu deres merking slik at gjester kan benytte båtplassen. Og ikke minst skriv mobilnr. på skiltet slik at dere kan kontaktes om hjemkomst etc. I den forbindelse vil jeg også minne om at strøm nå selvfølgelig blir gjort opp etter avlesning på måler. De av dere som ikke avleser / avlåser måler før ferietur etc. risikerer å bli belastet av feriegjester. Dette er deres ansvar! Hver fjerde måler er beregnet for gjester. Det er brukers ansvar og avlåse / avlese sin måler. 

 

Til slutt vil jeg igjen på forhånd og på vegne av styret takke alle for en fin innsats i havnen og ønske alle en fin og sikker sesong på havet.

For Styret.

Per Rolness.