Havnebulletin 1-2012

Sender ut litt info fra båtforeningen før sesongstart og før årsmøtet. Som vanlig er det liten aktivitet i havna vinterstid, av den grunn er det ikke mye "nytt" styret kan formidle.

 

Vi har lagt bak oss en høst og vinter med utrolig mye vind, dette har bydd på utfordringer med fortøyninger.

Styret har i den forbindelse mottatt mange telefoner ang båter som ikke er strammet opp, og vi har sett oss nødt til å  stramme opp eksisterende fortøyninger, samt legge ut tilleggsfortøyninger til enkelte medlemmer.

 

Er av stor viktighet at akterfortøyninger er strammest mulig, dette for å fordele belastningen på begge utriggerne, og vi unngår "dominoeffekt". Når båten belaster kun den ene utriggeren, påvirker det hele båtrekka og den innerste utriggeren blir utsatt for ekstrem belastning På de brede utriggerne er det to fortøyningsbøyler, bruk den som er lengst fra egen båt, det gir bedre vinkel.

Har også avdekket at det fortsatt er medlemmer som bruker sjakler i fortøyningene, etter mange år med fokus på dette bør disse medlemmene sette seg grundig inn i havnereglement og vedtekter, slik at styret unngår å gjøre ubehagelige tiltak.

 

Når det gjelder tildeling/bytte til større/mindre båtplass er situasjonen fortsatt litt uklar, men noen vil vel  sannsynligvis få byttet/tildelt båtplass også i år.

 

Undertegnede takker av som formann etter årsmøtet, det har vert to år med en del utfordringer, men ved hjelp av utrolig gode styrekolleger og velvillige medlemmer har det stort sett vert to greie år.

 

Til slutt vi jeg minne om årsmøtet på Fjorbris torsdag 01.03.12, kl 19.00.

Håper å se flest mulig av medlemmene der.

 

 

For styret

 

Tore Ask