Havnebulletin 5-2011

Er en stund siden forrige bulletin så vi sender ut litt fersk info.

Båtforeningen var som kjent stevnet for forliksrådet mandag 12/09/2011.

Saken var fremmet av Olaug Bringager Østli Oslo, pga hun mistet en vedtektsstridig  båtplass etter årsmøtet i 2009.

For styret møtte undertegnede og Åge Sola. Klager møtte med advokat, men la selv frem sin side av saken, mens vi etter beste evne la frem vår. Etter råd fra vår advokat møtte vi uten advokatstøtte.

Forlik var ikke mulig, så begge parter ønsket dom.

 

Har nå fått lest gjennom dommen, som går helt og holdent i vår favør. Vi ble også tilkjent saksomkostninger, noe som er et latterlig lavt beløp i forhold til beløpet dette har kostet, men den får vi heller ta.

Håpet er nå at Bringaker Østli, legger saken død, og ikke anker, noe hun har full anledning til, en måned fra dagens dato.

 

Vi har planlagt årets høstdugnad lørdag 08.10.2011. Alle er selvfølgelig velkommen, og de som ikke har fått gjort forpliktet dugnadsarbeid i år, har nå sjansen til det. Ellers vil det dale ned en regning fra båtforeningen i postkassen i løpet av første halvår neste år.

Arbeidet som skal utføres er en del forefallende arbeid, kontroll og småjustering av utriggere, bygge benk foran klubbhus og diverse annet som måtte dukke opp.

 

 Var en runde rundt i havna og ser det er noen som ligger uten strekkavlastere på fortøyningene, de det gjelder må sørge for å få dette på plass før høststormene setter inn.

 

Når det gjelder ledige båtplasser er situasjonen status quo, etterspørselen er betydelig større enn tilbudet.

Gjelder nå alle typer faste båtplasser, noe som medfører at ventelistene blir lengre.

 

For styret

 

Tore Ask