Havnebulletin 4-2011

Fortsatt har vi bruk for litt dugnadsinnsats, klubbhuset er ikke ferdigmalt, er det noen som ikke fikk utført vårdugnad som kan tenke seg å gjøre en innsats nå. Ta kontakt med styret.

 

Når det gjelder saken det ble informert om på årsmøtet, ang tidligere medlem som ikke fyller kriteriene for medlemskap. Denne er nå fremmet for forliksretten. Representanter fra styret må møte der i løpet av høsten.

 

Vi har også gitt et medlem midlertidig tillatelse til å legge inn en båt som overgår maksimum lengde i havna 35 fot, dette forutsetter at bredden ikke utvides. (undertegnede møter seg selv i døren) Tillatelsen gjelder frem til årsmøtet neste år.

 

Etter nøye vurdering er vi kommet frem til at "fot" er et lite egnet begrep på lengdemål, da det kan skille opptil 1,5m i lengde på båter som er oppgitt i samme fots lengde.

Undertegnede vil legge frem et forslag til neste årsmøte på å bruke meterverdier på lengde, etter produsenten Tria Marins anbefalinger på de forskjellige utriggerlengder.

Nåværende antall båtplasser og bredder beholdes, med mulighet for små justeringer der det er mulig.(slik det er i dag).

 

Vil til slutt ønske medlemmene en flott sensommer.

 

For styret

 

Tore Ask