Havnebulletin 3-2011
!

Havnebulletin 2-2012

!


Våren er her! Og det der en flott tid for oss båtfolk! Endelig kan vi sette ut i livet alle planene vi la mens vinterstormene ulte rundt hushjørnene. Hvis bare sola får slippe til…


Årsmøtet ble avholdt på Fjordbris 1. mars. Det var ingen som gikk ut av styret i år. Men Annette Røberg og Tore Ask bytter roller til hhv. formann og havnesjef. Ellers består styret av Lene Dalaker, sekretær/kasserer. Åge Sola og Erik Nygård er styremedlemmer. Varamenn er Bjarne Sunde og Kåre Hidle.

 

Nyvalg formann Annette Rødberg


Sakene som var oppe på årsmøtet er under arbeid.


Vannet blir koblet på i havna i løpet av neste uke.


Strømmålerne blir lest av i palmehelgen og fakturert medlemmene etter påske.


Ellers er det planlagt dugnad lørdag den 5. mai. Sett av datoen! Vi håper flest mulig kan stille, slik at vi får unnagjort oppgavene kjapt og greit. Listen over oppgavene på dugnaden er ikke helt klar enda, men vi vil sende ut en mail i god tid før dugnaden.

Vi regner med å få oversikt over ledige plasser i havna etter neste styremøte i april, disse vil bli tildelt ihht. Ventelistene.

Også i år forsøker vi å arrangere en felles tur for foreningens medlemmer. Tid og sted kommer senere. Noen forslag til reisemål?


Ønsker alle en fin vår!


Med hilsen fra Annette på vegne av styre