Nyhetsbrev April 2011

Hordvikhavn Båtlag vant over Bergen Kommune
Hordvikhavn Båtlag, mangeårig medlem av forbundet, har vunnet en meget viktig sak om fornyelse
av festekontrakt mot Bergen Kommune. Saken var et være eller ikke-være for båtlaget, som uten
medhold ville ha stått i fare for å miste sitt eksistensgrunnlag. Dommen kan ha interesse også for
andre båtforeninger, spesielt hva det angår hvordan man kan eller bør forholde seg til sin
utleier/bortfester. Les mer på:
http://knbf.no/archives/2011/03/hordvikhavn_bat.php


Trondheim Båtforening best i landet
Trondheim Båtforening (TBF) er av Båtmagasinet kåret til “Årets Båtforening 2010”. Dette
overrasker ikke – TBF er en av Båtforbundets mange veldrevne medlemsforeninger. Begrunnelsen
for tildelingen finner vi blant annet i foreningens gode tilrettelegging for medlemmene på områdene
møte- og kursvirksomhet, samt sosiale aktiviteter. Les hele artikkelen her:
http://knbf.no/archives/2011/03/trondheim_batfo_1.php


10 nye besiktigelsesmenn
Lørdag 26. mars hadde KNBF igjen gleden av å avholde besiktigelsesmannskurs.
Kurset ble holdt på messen Sjøen for alle på Lillestrøm. KNBF kan nå tilby 136
besiktigelsesmenn fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Bakerst fra venstre ser
du; Kenneth Gottschalksen , Hundvåg, Jan Hugo Sjøli, Vinterbro, Leif Rune Sundli,
Sandefjord Motorbåtforening, Erik Pettersen, Gravdal Båtforening, Laksevåg,
Torbjørn Andersen, Askje Båtforening, Kvernaland, Per Aage Brastein, Viksfjord
Båtforening, Larvik, Johan Middelthon, Kristiansand Motorbåtforening. Foran fra
venstre; Erik Kolsrud Aas, Drøbak, Kolbjørn Berglund, Torød, kursleder Arne Eiddal
og Ulf Wilhelmsen, Nesodden.


Hammerfest Båtforening vant en knusende seier i rettsak
KNBF-medlemmet Hammerfest Båtforening er frifunnet i en rettsak om etablering av båthavn, bruk
og rettigheter. Naboen til Hammerfest Båtforening saksøkte i fjor båtforeningen og krevde at deler
av flytebryggeanlegget som båtforeningen hadde anlagt, i henhold til reguleringsplan og
godkjenninger, skulle fjernes. Retten konkluderer med at Hammerfest Båtforening frikjennes på alle
punkter i søksmålet og at saksøker dømmes til å betale båtforeningens saksomkostninger.
Les hele artikkelen og dommen her:
http://knbf.no/archives/2011/04/hammerfest_batf.php


Ny organisering i Region Midt-Norge
Kongelig Norsk Båtforbund, Region Midt-Norge, har avholdt årsmøte 12. mars på Rica Seilet Hotell i Molde. Årsmøtet vedtok å dele regionen i to avdelinger – en for Møre og Romsdal og en for Trøndelag. Formålet med denne organisasjonsendringen er å styrke Båtforbundets lokale arbeid. Les hele artikkelen her:
http://knbf.no/archives/2011/03/ny_organisering.php

Vellykket årsmøte i Region Øst
Kongelig Norsk Båtforbund, Region Øst, har avholdt årsmøte 2. april på Rica Havna Hotell på Tjøme. Det var godt fremmøte fra medlemsforeningene og alle vedtak ble fattet enstemmig. Spørsmål om deling av regionen i mindre lokale enheter ble også så vidt berørt.
Ler mer her:
http://knbf.no/archives/2011/04/vellykket_arsmo_1.php


Godt årsmøte i Region Vest
Årsmøtet i Region Vest ble avviklet lørdag 2. april 2011 på Rica Hotell Bergen med 25 delegater. Det ble gjennomført i henhold til vedtektene og på rekordtid med Edgar Bjorøy fra Kleppe Båtlag som møteleder. Det sittende styre ble gjenvalgt. Det var ingen innkomne forslag. Etter årsmøtet ble det avholdt et interessant medlemsmøte og påfølgende jubileumsfest. Les hele artikkelen her: http://knbf.no/archives/2011/04/godt_arsmote_i_1.php

Vellykket årsmøte i Region Nordland
Kongelig Norsk Båtforbund, Region Nordland, avholdt sitt årsmøte på Rica Hotell Svolvær den 2. april kombinert med en vellykket markering av KNBF sitt 100- årsjubileum. Årsmøtet vedtok å sende en uttalelse til Fiskeridirektoratet om endringer i kvotene for fritidsfiske av torsk. Neste Båtting avholdes i Narvik med Region Nordland som vertskap i 2012. Les mer her:
http://knbf.no/archives/2011/04/vellykket_arsmo_2.php

Jubileumsfeiring på “Sjøen for alle”
KNBF feirer 100 år i år og i den forbindelse ønsket Båtforbundet å profilere oss litt ekstra på Båtmessen “Sjøen For Alle”. Åpningsdagen ble spesiell ved at tidligere president Bjørn Iddeng og generalsekretær Reidar Kjelsrud ble intervjuet på direkten i Nitimen av “propellreporter ”Pål Thoresen om bord i en veteranredningsskøyte. HKH Kronprinsen hadde med seg Prins Sverre Magnus og kom til KNBFs stand som første besøkende. Her ble han tatt i mot og ønsket velkommen av KNBFs president, Steinar Glimsholt. Les hele artikkelen og se bilder her:
http://knbf.no/archives/2011/03/sjoen_for_alle_1.php