Havnebulletin 2-2011
!

Havnebulletin

!

Havnebulletin nr 2-2011.

 

Sender en liten påminnelse om vårens fellesdugnad lørdag 14.05.11. Håper å se flest mulig av medlemmene dugnadsdagen. De som ikke har mulighet til å delta, kan få utføre dugnadsinnsats senere, når det passer for dem. Det er bare å kontakte styret, så skal vi prøve å finne arbeidsoppgaver som må/bør utføres i løpet av sommeren.

 

Det vi har planer om å gjøre er følgende:

 

  • Rep av bryggeanlegg, der det er nødvendig.
  • Støping/rep i utsettingsrampe.
  • Montere bom foran utsettingsrampe (de fleste glemmer å henge kjettingen opp etter bruk)
  • Rydde/organisere kaoset i klubbhus.
  • Montere benker på pir.
  • Fjerne tauverk/slange som er i ferd med å flyte opp mellom pir og molo.
  • Rydding/fjerning av busk og kratt i området.
  • Diverse forefallende om noe skulle dukke opp.

Er veldig greit om medlemmene kan ta med forskjellig redskap og verktøy, båtforeningen sitter ikke inne med slikt.

 

Som vanlig vil det bli en lett servering med vafler og mineralvann/kaffe.

 

Styret har delt ut to båtplasser til nye medlemmer i henhold til venteliste, et medlem har fått tildelt større båtplass, også i henhold til liste. Når det gjelder utleieplasser er noen fordelt, her kan det bli flere, da vi ikke får full oversikt før medlemmene har lagt ut sine båter.

 

Til slutt vil styret ønske alle medlemmer en god sommer!

 

For styret

 

Tore Ask