Havnebulletin 1-2011

Havnebulletin nr 1/2011.

 

 

Vinteren er omsider på hell, og vi står foran en forhåpentligvis flott båtsesong, vår og sommer.

Siden forrige bulletin har det vert avholdt årsmøte.  Tre styremedlemmer valgte å ikke ta gjenvalg: Hans Petter Dyrseth kasserer/sekretær, Geir Løland styremedlem og Ole Morten Steinnes styremedlem. Takker for godt utført styrearbeid.

Nye styremedlemmer er Lene Dalaker kasserer/sekretær, Åge Sola styremedlem og Eirik Nygård styremedlem. Åge og Eirik var tidligere varamenn til styret.

Nye varamenn er Kåre Hidle og Bjarne Sunde.

 

Årets første dugnad ser ut til å bli lørdag 14 mai. Det som står på agendaen

er:

Reparasjon av bryggeanlegg.

Male nok et strøk på klubbhus.

Reparasjon/ forbedring av båtopptrekk.

Rydding av området.

Vil også se på en event. grillplass i gjestehavn.

Kommer muligens flere oppgaver til senere.

Ønsker flest mulig av medlemmene møter opp til dugnaden.

 

I år som i fjor har vi planlagt en fellestur, har ikke planlagt dato eller sted enda, men regner med det blir i løpet av juni. Kommer tilbake til dette senere, og håper på stort oppmøte.

 

Foreløpig er vi ikke kommet i mål med hvor mange utleieplasser vi har til rådighet, og hvor mange plasser som kan tildeles nye medlemmer, og nåværende medlemmer som ønsker  å bytte til større eller mindre båtplass. Håper å få oversikt over dette i løpet av april.

 

Håper å få koblet til vannet i løpet av uke 13, verste frosten burde være over da.

 

Til slutt vil jeg be medlemmene om å lese grundig gjennom vedtekter og havnereglement som kan leses på våre eminente nettsider osthusvikbatforening.no. Det er disse som gir grunnlag for styrets vurderinger i hver enkel sak og som vi er nødt til å foreta våre valg utifra.

Er klar over det er en del av medlemmene som ikke er enig i vedtekter/havnereglement, men for å endre disse må det stilles forslag til årsmøte. Det er kun årsmøtet som kan vedta endringer.

Det er nå en gang slik, at tiden som har vert har vert, og kommer ikke tilbake, styret er nødt til å forholde seg til vedtekter/havnereglement, og ansennitetslister ved behandling av alle saker.

Noen vil kanskje føle seg urettferdig behandlet, i så fall ta kontakt med styret., vi er alle tilgjengelige på telefonnr som er oppgitt på nettsiden og i havna. Vi vil i så fall ta opp event. saker på nytt og se på om vi har gjort gale vedtak i forhold til kriteriene som er nevnt.

 

Ønsker alle medlemmer en flott vår!

 

For styret

 

Tore Ask