Nyhetsbrev November 2010

Høring i Bergen om båtliv
Bergen kommune har tatt initiativ til en rapport om ”Småbåthavner, båtutfart og friluftsliv”. Dette er
et utmerket tiltak, men rapporten vitner dessverre om til dels manglende kunnskaper om temaet
rapporten omhandler. KNBF Region Vest, sammen med Hordvikhavn Båtlag, har derfor
skrevet en høringsuttalelse som inneholder nyttig informasjon om båtlivet som kanskje også kan
brukes av andre regioner og medlemsforeninger i kontakten med kommunale politikere og
myndigheter. Les hele uttalelsen her:
http://knbf.no/archives/2010/11/horing_i_bergen.php


Sandefjord Motorbåtforening med organisasjonslæring i praksis
Hva skjer når tillitsvalgte i båtforeningen trer ut av sitt verv etter 10 års frivillig innsats? Forsvinner
erfaringen og kompetansen rett ut av vinduet eller har foreningen tatt grep for å sikre nødvendig
kompetanseoverføring? Jo mer krevende verv vi snakker om, desto mer kritisk er det å ha gode
rutiner på nettopp det potensielle svinn av kompetanse en står overfor. Sandefjord Motorbåtforening
(SMBF) har tatt fornuftige grep for å sikre seg mot unødvendig tapping av kunnskap og
erfaringer. Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/11/sandefjord_moto.php

Redningsselskapet kjøper Securmark
Gjennom sitt heleide selskap Norsk Kystvern AS kjøper Redningsselskapet Securmark
Scandinavia AS i Arendal og bidrar med det til økt kvalitet på sikring og registrering av fritidsbåter
i Norge. Målet er å bedre sjøsikkerheten ved å gjøre det enklere for politi og redningstjenesten å
finne eierne ved havari eller funn av bortkomne båter, og å gi økt trygghet ved kjøp og salg,
fremgår det av en pressemelding som Redningsselskapet har sendt ut i dag. Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/11/redningsselskap_8.php

Støtt kronerulling i tolltull - saken!
Henrich Nissen-Lie i ”Seilas” og KNBF har stått sammen om å fronte tolltull-saken hvor en svensk
seiler tapte saken mot Finansdepartementet om et krav på hele kr. 230.924 i moms, hk-avgift,
renter og saksomkostninger fordi han la båten i vinteropplag uten å kontakte tollvesenet. Nå har
”Seilas” satt i gang en kronerulling for å hjelpe vår svenske seilervenn ut av den knipen han er
kommet i, og for å unngå at han må selge båten for dekke kravet fra Tollvesenet.
Les mer og støtt her:
http://knbf.no/archives/2010/11/stott_kronerull.php

Båtjuss og båtliv
Advokater kan være så mangt, men vi stiller oss en smule tvilende til om noen advokater holder
samme båtstandard som KNBF - advokat Nils Tangedal! Han har for øvrig ”Båtadvokaten” som
sitt ”varemerke” og nå har han laget en egen hjemmeside om båtjuss og båtliv som går langt
utenfor § - jussen. Klikk deg inn på www.baatjuss.no og se selv!
http://knbf.no/archives/2010/11/batjuss_og_batl.php

”Klar for sjøen 2010” med bra resultat
Kampanjen ”Klar for sjøen” har pågått i hele sommer og alle kampanjepartnerne er meget
fornøyd med resultatet. Kampanjen har hatt til hensikt å skape oppmerksomhet og kunnskap
rundt det å være ”klar i hodet” når man fører båt. Vi har deltatt på 46 arrangementer, delt ut
over 26.000 brosjyrer og vært mye i media. Kanskje er du en av dem som har lagt merke til
kampanjen? Antall druknede har gått ned i forhold til samme periode i 2009 og hele 94 %
mener man ikke bør drikke alkohol når man fører båt. Kampanjen er nå evaluert og du kan lese
mer: Evalueringsrapport. Ønsker du kun et sammendrag av rapporten kan du se den her
(dokumentet er i PDF).

Trondheim Båtforening 40 år
Trondheim Båtforening feiret sitt 40 – års jubileum 27. november på Pir - senteret i Trondheim.
Til stede på festen var blant annet regionleder Jarle Pedersen som overrakte forbundets
fortjenestenåler til 6 trofaste tillitsvalgte i foreningen. Disse var: Signe von der Lippe Lian, Tore S.
Jørgensen, Bård A. Harang, Jan Terje Strømsnes, Anders Husby og Olaf Hjelmeland. De
mange fremmøtte hygget seg utover kvelden med dans, småhistorier og noen velvalgte ord fra
foreningens leder Olaf Hjelmeland.

Husk medlemsrabatt på presenning og stativ hos O.B. Wiik
Skal du fornye båtpresenningen din i høst? Trenger du nytt stativ? KNBF har gunstig rabattavtale som gir våre medlemmer meget gode priser. Mer informasjon om tilbudet finner du på:
http://knbf.no/obwiik.php

Trenger du ny kalesje?
Alle medlemmer får 12 % rabatt på kalesje/stoler/puter fra Helly Hansen Pro AS (tidligere Jens Sagen AS / Hübert i Kristiansand). Her kan du lett spare kr. 1.000,- eller mer ved å oppgi ditt KNBF- medlemsnummer. Les mer på:
http://knbf.no/hellyhansen.php

Bli med KNBF og Finn Carlsen A/S til båtmessen i Göteborg
Invitasjonen ligger vedlagt i PDF og Word-format. Du kan laste de ned ved å klikke på ikonene.
Sekretariatet har kontortid 08:00 – 16:00.