Nyhetsbrev Juni 2010

Ny forskrift for momskompensasjon
Kulturdepartementet har fastsatt en forskrift for den nye momskompensasjonsordningen
som er blitt utvidet til også å gjelde moms på varekjøp for frivillige
organisasjoner. Føringene i forskriften passer KNBF og medlemsforeningene godt,
men vi har gått sterkt imot at båtforeninger fratas muligheten for momskompensasjon
på investeringer i bryggeanlegg og andre anlegg som har betydning
for virksomheten som frivillig forening. Når idretten har en egen
kompensasjonsordning for anlegg, mener vi at også båtforeninger må ha den samme fordelen. Noen ganger
inngås det kompromisser som for vår del synes uforståelige, men slik er dessverre det politiske spillet. Hittil
har KNBF mottatt 81 søknader om momskompensasjon fra medlemsforeningene med en samlet
søknadssum på over tre millioner kroner i momskompensasjon. Det skal bli spennende å se hva
momskompensasjonen vil bli og hva våre medlemsforeninger får tilbake av ”kontingentkroner”.
Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/06/ny_forskrift_fo.php

Ikke for sent å få momskompensasjon i 2010!
Vil din båtforening ha momskompensasjon for 2010?
Benytt foreningens rett til å få inn ”gratispenger” fra staten. Foreløpig har vi registrert bare 81
medlemsforeninger som har søkt oss om momskompensasjon for til sammen hele 3,3
millioner. Det utgjør i gjennomsnitt 40.500,- ! KNBF kan hjelpe dere med det. Les her kort
hvordan det kan skje;
http://knbf.no/archives/2010/05/fa_momskompensa_1.php
Søknadsfrist 15. juli!
Send inn søknad til endre@knbf.no. For mer informasjon om momskompensasjon – se:
http://knbf.no/moms.php

Velkommen ombord!
Forbundet seiler i medvind om dagen hva angår medlemsutvikling. Følgende foreninger har
nå meldt seg inn siden i løpet av juni måned:
Førde Båtlag, 217 medlemmer, Region Vest
Sarbuvollen Båtforening, 296 medlemmer, Høvik, Region Øst
Grytøy Båtforening, 46 medlemmer, Harstad, Region Troms/Finnmark
Årets Pinsetreff i Horten ble nok en suksess!
Det 19. Pinsetreffet i Horten Gjestehavn ble et flott arrangement av mange grunner. Været slo
til fra sin aller beste side og ga treffet en forsmak på sommeren. Da leder for Region Øst, Kai
Schøne, ønsket velkommen, hadde tåken lettet og det var strålende sol. Det var helt fult i
gjestehavna som ble besøkt av om lag 120 båter. Havnesjef for helgen, Arne Eiddal med
mannskap, anviste alle egnet plass og det var meget god orden og stemning i havna under
Region Øst sitt største årlige arrangement.
Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/05/post_2.php

Sørlandets sommer er åpnet!
I Arendal sies det at sommeren er kommet når Sørlandets Båtmesse åpner. 21.-24. mai ble Sørlandets Båtmesse åpnet for 30. gang og KNBF var representert ved Hege Reimertz Lunde i godt selskap med Christian Lien fra Fender Marine/Norske Sjø. Vi fikk god kontakt med mange blide sørlendinger; gamle, nye og kommende medlemmer. Et par interesserte foreninger fikk også med seg en del informasjon. Ca. 70 personer fikk tilbud på forsikring. Totalt drøyt 13.000 mennesker besøkte messen.

Miljøsamarbeid med Dansk Sejlunion
KNBF innleder til høsten et nordisk samarbeid på miljøsiden med sin søsterorganisasjon Dansk Sejlunion. Den tidligere formannen og nestoren Carl Gerstrøm tar i mot representanter fra KNBFs sekretariat og MIljøkomite siste helgen i august. På programmet står erfaringsutveksling av aktuelle miljøtema så som miljøvennlig bunnstoff og miljøaktiviteter i båthavner. KNBF sin nye miljøveileder vil stå sentralt i samarbeidet, som det stilles store forventninger til. Danskene har kommet meget langt på miljøsiden og har utrykt stor interesse for dette nye samarbeidet. Carl Gerstrøm leder også miljøarbeidet i European Boating Association.

Nytt Besiktigelsesmannskurs
KNBF vil gjennomføre nytt besiktigelsesmannskurs under båtmessen ”Båter i Sjøen” som går
av stabelen 2.-5. september. Besiktigelsesmannskurset holdes lørdag 4. september kl. 11:00
– 18:00 i klubbhuset til Bærum Sportsklubb på Kadettangen (vis à vis inngangen til messen).
Interesserte bes kontakte Hege på hege@knbf.no så snart som mulig.

Sekretariatet er blitt teststasjon for Båtførerprøven
KNBF har blitt godkjent teststasjon for Båtførerprøven på nett. Allerede har flere kandidater
avlagt prøven og alle har bestått. Når vi har fått mer erfaring som teststasjon, vil vi vurdere å
etablere teststasjoner ute i KNBF sine regioner. Ønsker du å ta båtførerprøven hos KNBF i
Oslo er det bare å ta kontakt med Hege på hege@knbf.no . Du finner mer informasjon om
Båtførerprøven på:
http://norsktest.no/bfp/
Trenger du lærebok til båtførerprøven kan vi anbefale Jon Winges nye bok ”Båtførerprøven -
for båtfolk”. Boken er på 192 sider med 300 illustrasjoner og utgis på Pegasus Forlag.
ISBN 978-82-442-0073-8. Bestilles på post@pegasus.forlag.no .
Sekretariatet har sommertid 08:00 – 15:00 i perioden 1. mai – 1. september.