Havnebulletin 2-2010

Selv om sommeren lar vente på seg, og våren stort sett har vert en forlengelse av vinteren, der kvikksølvet har problemer med å krype over 10 grader, er det ingen tvil om at en ny båtsesong er i gang. De fleste har fått båtpussen unna og gjort båten klar til sommerens bruk.(måtte den bare komme) Noen har solgt, og går og venter på ny båt, andre er i tenkeboksen ang. båtbytte.

 

Vårens dugnad ble avviklet lørdag 8 mai med god deltakelse. Vi fikk gjort det meste av det som var planlagt, og det som ikke ble ferdig, er nå stort sett ferdigstillt, av medlemmer som ikke kunne delta dugnadsdagen. Takker alle som deltok, både lørdagen, og i ettertid, for godt utført arbeid.

 

Styret skulle gjerne hatt flere båtplasser å tildele til de som står på venteliste, både for nye medlemmer, og de som står på vent til større båtplass. Dessverre finnes det på det nåværende tidspunkt, ikke mulighet for det. Vedtektene sier at medlemmer som har solgt/flyttet eller av andre årsaker, ikke har båt i havna for øyeblikket, har rett på en tilsvarende båtplass, de har flyttet fra, i inntil 2 år, når de har fast bopel på øya Rennesøy. Dette binder opp en del båtplasser som ikke kan fordeles.

 

Vil også minne om fellesturen til Eidsund på Ombo, helgen 4-6 juni, håper på god deltakelse.

 

Litt ris til slutt, dette gjelder bruk av sjakler i fortøyningen. Noe som ikke er tillatt, da det ødelegger galvaniseringen på fortøyningsbøylene på utrigger, med påfølgende rustproblemer.  Medlemmer som føler seg truffet av dette, bør fjerne sjaklene umiddelbart, slik at styret unngår å måtte gjøre tiltak.

 

Ønsker alle en god sommer og en flott sommerferie!

 

NB! Husk å besøke våre eminente nettsider, osthusvikbatforening.no, der all info blir lagt ut.

 

For Styret

 

Tore Ask