Dugnad 8. mai 2010

Aktiviteter som ble utført denne dugnadsdagen:

- grusing av parkeringsplass ved gjestebryggen.

- maling av klubbbrakke.

- klipping og rydding av hekk og kratt.

- generelt vedlikehold etter vinteren.