Havnebulletin 1-2010
Havnebulletin 01-2010.

Endelig er den hardeste vinteren på mange år over. Denne vinteren fikk både båter og kalesjer virkelig "kjørt seg" pga et relativt uventet snøfall rett før julefreden senket seg.

De fleste fikk ryddet båtene relativt raskt og kalesjene som "knelet" ble rettet opp nesten umiddelbart.

Ble heldigvis ikke isproblemer i havna, selv om kulden var streng og vinteren lang.

 

Noen av oss startet årets båtsesong i påsken, som i år ikke bød på det beste været.

For de fleste, er det nok fra nå og fremover det begynner, ser forberedelser til ny sesong er igang.

Begynnende båtpuss, vinterkalesjer blir skiftet med sommerkalesjer. joller kommer på plass i davitene, Igjen liv og røre i havna.

 

Siden forrige havnebulletin har det vert gjennomført årsmøte i båtforeningen, to nye styremedlemmer er kommet til, ny havnesjef er Anette Røberg og undertegnede som formann.

De som ga seg var: Per Rolness, formann og Tom Eirik Ask, havnesjef. Vi takker for godt utførte verv.

Det ble også vedtatt diverse endringer i havnereglement og vedtekter, dette kan leses på våre eminente nettsider osthusvikbatforening.no, der all info blir lagt ut.

Styret kan også kontaktes via nettsidene.

 

Styret er godt i gang med sitt arbeid, leieplasser er fordelt og en fast båtplass er utdelt. Det vil bli færre leieplasser i år pga flere medlemmer som vanligvis flytter båtene sine i sommerhalvåret, ikke gjør dette i år.

 

Lørdag 8 mai er det planlagt dugnad i havna, vi håper på deltagelse av flest mulig av medlemmene.

Det som er planlagt er, ferdigstilling og maling av klubbhus, grusing der det ikke er asfaltert, rep av bryggeanlegg, der det er behov. Og diverse nødvendig opprydding før sesongen.

 

Vi har også planlagt en felles tur til Eidssund på Ombo. Anette har gjort avtale med Jone Ågesen som driver marina og butikk/kiosk der. Dette blir første helg i juni, 04-06/06.

Håper på stor deltagelse.

 

Det er fortsatt flere båter som ligger med strømkabel tilkoblet, minner om tidsrommet for strøm- uttak er 01/10 til 01/04, resten av året er kun nødvendig lading, elektroverktøy o.l tillatt.

Er også noen få som ikke har fått på plass strekkavlastere på fortøyningene, dette har det vert sendt flere påminnelser om tidligere, de som ikke har fått avlasterne på plass må sørge for dette straks.

 

Til slutt vil vi ønske alle medlemmer en fortreffelig båtsesong med mye sol og varme.

 

For styret

 

Tore Ask