Nyhetsbrev April 2010


Glimsholt gjenvalgt i KNBF
Drammenseren Steinar Glimsholt fortsetter som president i Kongelig Norsk Båtforbund. Det nye Arbeidsutvalget består av fra venstre finansleder Ole Rune Grimsrud, Gyssestad Båtforening, Bærum, president Steinar Glimsholt, Holmen Motorbåt-forening, Drammen, og visepresident Oddleiv Torsvik, Ørnes Båtforening, Nordland.
Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/04/glimsholt_gjenv.php

Båttinget vil ha obligatorisk båtregister! 
Under det meget vellykkede Båttinget I Trondheim ble det vedtatt å sende følgende resolusjon til Regjeringen: Kongelig Norsk Båtforbund, samlet til Båtting i Trondheim 10. og 11. april 2010, representerer 26.000 eiere og brukere av fritidsbåter og 178 båtforeninger over hele landet. Båttinget har enstemmig vedtatt å oppfordre Regjeringen til snarest å:
 gjeninnføre et obligatorisk båtregister
 utvide kravet til obligatorisk båtførerbevis til aldersgruppen opp til 50 år
 styrke politiets sjøtjeneste
 øke bevilgningene til Redningsselskapet
 stoppe eiendomsskatt på båtforeningenes bryggeanlegg
 opprette et fond for støtte til etablering av nye fritidsbåthavner
 opprette et miljøfond for miljøtiltak i frivillige organisasjoner
KNBFs Hederstegn tildelt Bjarne Engstad
Tildelingen av KNBF’s Hederstegn til tidligere visepresident Bjarne Engstad ble et
høydepunkt under festmiddagen på Båttinget i Trondheim. På diplomet som fulgte med
hederstegnet står følgende tekst: Denne dekorasjon skal han bære som et synlig bevis
på vår takknemlighet for hans store og uegennyttige innsats for båtfolket og for forbundet
som initiativtaker til, og første leder av, KNBF Region Troms og Finnmark, som medlem
av Forbundsstyret fra 2004 og som visepresident fra 2006 til 2010. Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/04/tildelingen_av.php

Ulykkene skal ned
Sjøfartsdirektoratet har store ambisjoner for de neste fem årene etter at det obligatoriske båtførerbeviset blir innført. Det skal føre til både lavere ulykkestall og færre dødsulykker, hevdet underdirektør Bjørn Reppe på åpningen av helgens KNBF- båtting i Trondheim.
Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/04/ulykkene_skal_n.php

Vil ikke ha register                     
Vi vil ikke ha noe obligatorisk båtregister, men er åpne for å slå sammen de fire registrene som er i dag, sa Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou på KNBFs båtting i dag. KNBF har vedtatt en resolusjon der de krever et obligatorisk båtregister. - Jeg er redd for at et obligatorisk register kan være et sterkt intensiv for avgiftskåte politikere, og det er hovedårsaken til at vi i Høyre ikke ønsker et obligatorisk register, sa Schou som selv er ivrig båtbruker og med båtførerbevis i lomma.
Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/04/vil_ikke_ha_reg.php

KNBF med ny miljøveileder        
Miljøkomiteen i forbundet har gjennom det siste året arbeidet intenst med ferdigstillingen av forbundets nye miljøveileder – ”For et bedre båtliv – på naturens premisser”. Den skal være et hjelpemiddel for medlemsforeningene og sikre videre fremdrift i det lokale miljøarbeidet. Veilederen ble presentert under Båttinget i Trondheim og høstet stor applaus. Alle medlemsforeninger vil få tilsendt et titalls veiledere i tiden fremover.
Les hele artikkelen her:
http://knbf.no/archives/2010/04/knbf_med_ny_mil.php


 

Positiv omtale av Båttinget i Adresseavisen
Adresseavisen i Trondheim har hatt en meget positiv omtale av Båttinget. Lederen av Region
Midt-Norge, Jarle Pedersen, ble intervjuet og ga meget god informasjon om båtforbundet.
Artikkelen omtaler de 3 ”bærespantene” i forbundets virksomhet: Et bærekraftig båtliv, sikkerhet
på sjøen og et levende kystmiljø. Omtalen i Adresseavisen er en positiv profilering av Kongelig
Norsk Båtforbund og det er ikke uten grunn at nettopp Region Midt-Norge har inntatt
tetposisjonen i forbundet når det gjelder nyinnmeldte båtforeninger. Siden årsskiftet har regionen
fått 6 nye medlemsforeninger med til sammen 478 medlemmer.
Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/04/positiv_omtale.php

I sekretariatet finner du:
 Generalsekretær: Jan H. Syvertsen, tlf. 913 03 217 jasy@knbf.no
 Ass. generalsekretær: Endre Solvang, tlf. 954 90 900 endre@knbf.no
 Org. konsulent: Hege R. Lunde, tlf. 928 34 112 hege@knbf.no
 Adm. sekretær: Magdalena Magnussen tlf. 2235 6800 magdalena@knbf.no
Kongelig Norsk Båtforbund
Vågebyveien 23, 0569 OSLO
Tlf. 2235 6800 Fax: 2235 6811 post@knbf.no www.knbf.no www.norskesjo.no