Nyhetsbrev Mars 2010

Momskompensasjon kommer i 2010
Kulturdepartementet har nå sendt ut et høringsnotat om hvordan den nye kompensasjonsordningen
for frivillige organisasjoner forventes å bli. Det er lagt føringer som på
mange områder passer medlemsforeningene i KNBF godt. På den annen side fratar de
båtforeninger mulighet for moms på investeringer i bygg, anlegg og fast eiendom. Det siste
liker KNBF svært dårlig. Forbundet vil derfor sende et tydelig høringssvar der vi protesterer
på denne urimeligheten. Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/03/ny_momskompensa_1.php


115 deltakere på Båttinget i Trondheim!
Etter at påmeldingsfristen har gått ut har vi 115 påmeldte deltakere på Båttinget i Trondheim
10. og 11. april som blir åpnet av ordfører Rita Ottervik. Trondheim Båtforening har nedlagt
et omfattende arbeid som teknisk arrangør og vertskap for Båttinget. 32 båtforeninger
sender representanter. Vår nye sjøfartsdirektør, Olav Akselsen, vil holde et innledningsforedrag
om ”Sikkerhet på sjøen”, supplert av generalsekretær Øyvind Stene i Redningsselskapet.
Havnefogden i Horten belyser temaet ”Et bærekraftig båtliv” ved å redegjøre for planleggingsprosessen i
Horten kommune for å legge forholdene bedre til rette for båtfolket. Ass. generalsekretær Endre Solvang og leder av
miljøkomiteen, Jørn Fjellsaune, vil presentere vår nye miljøveileder under posten ”Et levende kystmiljø”. Et politikerpanel
bestående av stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre, mens fra Venstre
kommer fylkeslederen i Sør-Trøndelag. Selv om påmeldingsfristen er gått ut, tar organisasjonskonsulent Hege
Reimertz Lunde gjerne i mot etternølere som vil være med på Båttinget, men da må dere være kjappe i avtrekket!
Det ligger utfyllende informasjon om Båttinget på www.knbf.no. Velkommen til Båtting i Trondheim!

Opphør av sensorordning for båtførerprøve
Sjøfartsdirektoratet har nå sendt ut informasjon om at ordninger med sensorer for
Båtførerprøven avvikles fra 1. januar 2011. Etter denne dato er det kun testsentre
godkjent av Norsk Test AS som kan stå for gjennomføring av båtførerprøven. KNBF
har allerede tatt konsekvensen av dette og har inngått en samarbeidsavtale med
Norsk Test. I første omgang er planen å opprette et testsenter i tilknytning til
sekretariatet i Oslo. Det vil deretter bli vurdert å opprette testsentre i hver KNBF - region og
eventuelt i større medlemsforeninger som ønsker det. Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/03/opphor_av_senso.php

Ny medlemsfordel: Rabatt på medlemskap i KystPatruljen
KNBF har inngått ny samarbeidsavtale med Redningsselskapet som gir medlemmer 30 %
rabatt på medlemskap i KystPatruljen Total det første året. Deretter betales ordinær pris.
Hensikten er at du for en hyggelig pris skal kunne prøve ut medlemskapet i ett år.
Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/03/ny_medlemsforde_3.php

Fortjenestenål til hedersmenn
Under forbundsstyremøtet forleden, ble KNBF Fortjenestenål tildelt Asbjørn Sandbakk,
Harstad Båtforening, for fremragende innsats som leder av forbundets Vedtekts- og
Organisasjonskomité, Oddleiv Torsvik, Ørnes Båtforening, og Egil Kristian Olsen,
Dusavik Båtforening, for innsatsen som regionledere i henholdsvis Region Nordland og
Region Sør. Asbjørn Sandbakk fortsetter som regionleder i Region Troms og Finnmark,
mens Oddleiv Torsvik går av som regionleder etter 6 års tjeneste. Egil Kristian Olsen
har valgt å overlate roret i Region Sør til Rolf Frafjord, Hundvåg Båtforening.
Nyvalgte regionledere for perioden 2010 - 2012
KNBF har fått tre nye regionledere som alle er valgt på regionsårsmøtene i februar. Det er:
Birger Schjølberg, Jan Inge Kleppevik, Kai Schøne,
Straumen Båtforening, Kleppe Båtlag, Frognerkilens Båtforening av 1860,
Region Nordland Region Vest Region Øst
Styrket sekretariat i KNBF
Forbundsstyret har lenge ønsket å styrke bemanningen i sekretariatet for at vi skal få
bedre kapasitet til å videreutvikle forbundet, ivareta kontakten med regioner, medlems-
foreninger og enkeltmedlemmer, samt yte bedre service til hele vår kontaktflate. En
vesentlig forbedret økonomi i forbundet har nå gjort det mulig å styrke sekretariatet.
Magdalena og Hege. Les mer på:
http://knbf.no/archives/2010/02/styrket_sekreta.php

KNBF med ny regionsweb – foreningens nye informasjonskilde!
KNBF minner om at vi nå har oppdaterte regionwebsider og vil distribuere all aktuell regions-informasjon til medlemsforeningene fra denne siden:
http://knbf.no/regionsider.php

Foredrag for båtfolk – et tilbud til båtforeningen
Magne Klann, mannen bak de to nye bøkene, Havneboka – Oslofjorden/Sørlandskysten, tilbyr
foredrag for KNBFs medlemsforeninger med utgangspunkt i bøkene. Her vil man få mange tips om
fine steder å oppsøke neste sommer, og kanskje mimre litt om somre som har vært. Magne vil
snakke om steder fra alle 30 kapitler i bøkene på strekningen Grebbestad – Oslo - Lista, men
plukker ut noen ekstra til hvert enkelt foredrag innenfor passende helgeturavstand. Det vil bli
hovedvekt på naturhavner, selv om bøkene også har med gjestehavnene. Det vil være anledning til å kjøpe signerte bøker til medlemspris. Foreninger dekker kun reiseutgifter og eventuelt opphold. Foredraget tar litt over en time, og kan tilpasses lokale ønsker. Ta direkte kontakt med Magne Klann på magne@klann.no.
Les mer om bøkene på:
http://www.knbf.no/klann.