Nyhetsbrev Januar 2010

NYHETSBREV FRA KNBF                 Januar 2010


 

KNBF Nyhetsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn/takstmenn og samarbeidspartnere. Forbundet utgir regelmessige nyhetsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og oppfordrer til å sende oss e-post.  Vi ber om at nyhetsbrevet distribueres blant båtforeningens medlemmer.

 

 

   Momskompensasjon kommer i 2010           

    KNBF arbeider aktivt for å sikre medlemsforeningene momskompensasjon etter den nye

    ordningen som nå utarbeides i Kulturdepartementet. Vi har før årsskiftet bedt alle

    medlemsforeninger om å gå gjennom sine vedtekter for å sikre at disse er i overensstem-

    melse med krav for å bli godkjent i Frivillighetsregisteret. Nødvendig underlagsmateriell

    er sendt foreningene. Les mer på:

http://knbf.no/archives/2010/01/momskompensasjo.php

 

Ny webside for Båttinget 2010

Det er opprettet en ny webside for Båttinget 2010. Her vil du finne all informasjon om program, påmelding, hotell m.m. Vi ber alle foreninger snarest ta stilling til hvem som skal representere foreningen på tinget. Påmeldingsfristen er 1.3.10. Vi minner om at det er blitt endringer i aktivitetsprogrammet – oppdatert informasjon finner du på:

 

http://www.trondheim-baatforening.no/baattinget/

 

   Interessant årsrapport fra KNBF- advokaten     

    Forbundets advokat, Nils E. Tangedal har sendt oss en meget interessant årsrapport hvor

    det bl.a. fremgår at de fleste sakene i 2009 var er rene kjøpsrettslige problemstillinger

    som medlemmene behøver assistanse med. Det varierer fra små relativt ubetydelige ting

    til intrikate juridiske problemstillinger innenfor så vel vanlige private kjøp som i forbruker-

    kjøp. Sakene gjelder ofte meget store verdier, det er gjerne tale om båter til over millionen

    og vel så det. Les mer på:

http://knbf.no/archives/2010/01/interessant_ars.php

 

 

   KNBF Bøyeprosjekt starter opp i Nord-Norge         

    Bevilgningen fra Gjensidigestiftelsen på 1 million kroner til å legge ut fortøyningsbøyer i

    fine uthavner for å trygge overnatting langs norskekysten er nå i ferd med å realiseres.

    Det har tatt lenger tid enn antatt å forberede prosjektet, men nå begynner det å ta form i

    de fleste av KNBF’ s regioner. Fra Finnmark til Sognefjorden vil lokale medlemsforeninger

    ha en sentral rolle i utlegging og tilsyn med bøyer, mens i Hordaland og Rogaland utvikler

    prosjektet seg i samarbeid med lokale friluftsråd gjennom sammenslutningen

    Vestkystparken. Les mer på:

http://knbf.no/archives/2010/01/knbf_boyeprosje_1.php

 

 

     Regionens årsmøte 2010 – Viktig å delta

      Vi minner om viktigheten av at medlemsforeningene deltar på regionens årsmøte. Det er 

      sendt ut egen innkalling til foreningene. Informasjon om årsmøtet finner du på:

 

http://knbf.no/regionsider.php

 

 

 

KNBF med ny regionsweb – foreningens nye informasjonskilde!

KNBF har nå oppdatert sine websider og vil fra og med nå distribuere aktuell regionsinformasjon til

medlemsforeningene fra denne siden:

 

http://knbf.no/regionsider.php

 

 

Her følger en kort veiledning i bruken av den nye regionweben:

 

 • Det er etablert nå etablert en felles webportal for alle regioner med lik utforming og menypunkter.
 • Her vil du finne all informasjon regionen/sekretariatet sender ut til sine medlemsforeninger.
 • Du kan også manøvrere mellom de ulike regionwebene og få nyttig informasjon fra andre regioner.
 • Ved å klikke på din region får du opp en ny side med noen menyvalg (eksempel fra Troms/Finnmark):

 

 • Gjør deg kjent ved å klikke på menyvalgene. De mest matnyttige menyvalgene for din medlemsforening antas å være ”Aktuell informasjon” og ”Aktivitetskalender”. Her kan vi også publisere aktuell informasjon fra din båtforening, som også er interessant for andre.
 • Under valget ”Medlemsforeninger” vil det bli lagt inn link til de foreninger som har egen webside.
 • Menyvalget ”Kontakt oss” setter deg enkelt i forbindelse med regionlederen.
 • Legg til den aktuelle regionsside i sine favoritter!
 • Vi ber alle medlemsforeninger bidra med stoff til den aktuelle regionweb. Spesielt interessert er vi i informasjon av interesse for båtfolket i ditt område.
 • KNBF’ s sekretariat har ansvaret for driften av alle regionwebene. Artikler som ønskes publisert sendes endre@knbf.no .
 •  

 

Besiktigelsesmannskurs 2010

Det blir avholdt besiktigelsesmannskurs under båtmessen ”Sjøen for alle” på Lillestrøm lørdag 20. mars. Interesserte bes henvende seg til hege@knbf.no og melde sin interesse snarest.