Double-click here to change image
Markedsplassen
Kjøp og salg
På denne side kan medlemmer i ØBF annonsere gratis for kjøp/salg av båt og sjø relatert utstyr. Dersom medlemmer ønsker å sette inn annonse gjøres dette ved å sende mail til post@osthusvikbatforening.no om annonseinnhold. Skriv hvilken annonsetekst som ønskes og vedlegg eventuelle bilder samt kontaktinformasjon.