Havnebulletin 7-2009

Havnebulletin 07-2009.

Hei alle sammen!

Atter er en gang mørketiden over oss. Hvem drømmer ikke om varmere himmelstrøk, finne båtturer som har vært og forhåpentligvis nye fine turer på sjøen. J

Havnen er klargjort / dresset for vinteren takket være en fin innsats fra en og vær. Den første springfloen er ridd av og så langt har alt gått bra.

I forrige Havnebulletin ble det fremsatt ett vedtak om straffegebyr for de som ikke etterfulgte havnereglement.

Har jo forstått at dette har skapt en del negative reaksjoner. Det er jo fint, uten tilbakemelding fra medlemmer er det jo ikke lett for noe styre og korrigere seg og veien fremover.

Ett ordtak sier at ”middelet helliggjør hensikten”, i dette tilfellet var aldri middelet det viktigste men hensikten. Selv om mange har følt seg provosert av dette så er jo tross alt hensikten oppnådd. Så vidt jeg har kunnet konstatere er alle el. tilkoblinger samt fortøyninger i henhold til havnereglement.  J Så får man heller se gjennom fingrene for ordbruken.

Som kjent har vi egen webside og egen mail adresse ( post@osthusvikbatforening.no ) til foreningen. Styret oppfordrer alle til å bruke denne med tilbakemeldinger på godt og vondt. Vi trenger innspill fra alle for å kunne sette kursen videre. Positive innspill er jo alltid kjekt og en inspirator.

Det nærmer seg årsmøte og Styret jobber med å kunne fremlegge følgende saker for årsmøte:

  • Valg av nye styremedlemmer. Havnesjef samt Formann er på valg. Valg komité er utnevnt.
  • Gjennomgang av økonomi samt budsjettering for fremtiden.
  • Gjennomgang / strukturering av Havnereglement.
  • Forslag til utvidelse / standardisering av disponering på båtplasser.
  • Presisering av vedtekter med hensyn til virkeområde.

 

Det er jo i reglementet gitt en frist for forslag som ønskes tatt opp / drøftet i årsmøte. Styret vil anmode medlemmene om å fremme eventuelle forslag så tidlig som mulig. Tiden flyr og vi nærmer oss den store høgtid. Tiden styret har til rådighet før årsmøte er begrenset. Det tidligere vi får eventuelle forslag det bedre tid har vi til å kunne forberede saker.

Neste årsmøte vil bli avholdt på Fjordbris, hvis mulig. Nærmere tidspunkt vil bli angitt senere.

Til sist vil jeg på vegne av styret takke alle for en fin innsats i havnen og ønske alle en riktig God Jul og Godt Nyttår.

 

 

For Styret.

Per Rolness.