Nyhetsbrev oktober
Click here to edit introduction

NYHETSBREV FRA SEKRETARIATET  

Oktober 2009                                                                                                                                                                     


 

KNBF Nyhetsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn/takstmenn og samarbeidspartnere. Forbundet utgir regelmessige nyhetsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og oppfordrer til å sende oss e-post.  Vi ber om at nyhetsbrevet distribueres blant båtforeningens medlemmer.

 

 

 

KNBF får momskompensasjon!

KNBF har fått brev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om at forbundet er godkjent i Frivillighetsregisteret og får momskompensasjon. Dette er svært gledelig da sekretariatet har arbeidet hardt for å lykkes med denne saken det siste året. Ekstra gledelig er det at LST, uten noen innvendinger og ekstra spørsmål, har godkjent båtfolkets viktigste interesseorganisasjon. Dette er ytterligere en anerkjennelse av vårt frivillige og allmennyttige arbeid. Les hele artikkelen på:

http://knbf.no/moms.php

 

Ny webside om momskompensasjon

Forbundet har opprettet en egen side for å kunne informere medlemsforeningene om utviklingen i denne saken som er av betydelig økonomisk interesse. All vesentlig informasjon vil bli lagt ut på denne siden og foreningene kan løpende følge sakens utvikling. KNBF tar sikte på å kunne søke momskompensasjon for et samlet forbund inkludert medlemsforeninger i en felles søknad for 2010.

Du finner websiden her:                                                       

http://knbf.no/moms.php

 

 

KNBF satser i Møre og Romsdal

KNBF Region Midt-Norge har avholdt felles informasjonsmøte for medlemsforeninger og potensielle medlemsforeninger med rekordoppmøte. Hele 13 båtforeninger (med til sammen 860 medlemmer) stilte opp sammen med 4 medlemsforeninger. Til sammen deltok 33 personer fra 17 båtforeninger for å høre KNBF orientere om forbundets båtpolitiske arbeid, medlemsfordeler og ønsket om å opprette en KNBF- avdeling i fylket. Les hele mer på:

http://knbf.no/archives/2009/09/knbf_satser_i_m.php

 

 

Forbundsstyret med godt oktobermøte

Det har vært avholdt forbundsstyremøte i KNBF på Gardermoen 3.- 4.oktober. Blant de mange saker som sto på dagsorden var forberedelser til båttinget 2010, forbundets 100-årsjubileum i 2011, strategiutvalgets arbeid frem mot båttinget, forslag til vedtektsendringer, utviklingen i Norske Sjø, momskompensasjon og halvårsregnskap. En kunne slå fast at det jobbes godt i forbundet på alle plan og at økonomien var trygg. Referat fra møtet blir som vanlig sendt foreningene pr. post.

 

 

 

Båttinget 2010

KNBF Region Midt-Norge og Trondheim Båtforening står som vertskap for neste års Båtting som finner sted på Rica Nidelven Hotell 10.-11. april. Vi ber alle medlemsforeninger merke seg tidspunktet og holde av denne dato allerede nå. Planleggingen av tinget er godt i gang og det vil snarlig bli opprettet egen webside både på www.knbf.no og www.trondheim-baatforening.no . Her vil medlems- foreningene etter hvert finne all nødvendig informasjon. Leder av den lokale arrangementskomiteen er Tore S. Jørgensen fra Trondheim Båtforening.  Neste planleggingsmøte i komiteen finner sted 22. oktober i Trondheim Båtforenings lokaler

 

 

 

Alle trenger både kasko- og ansvarsforsikring på båten

For fritidsbåteiere med båt beliggende i båthavn (og under opplag) er det primært tre situasjoner man kan komme opp i hvor forsikring er sentralt. Linken nedenfor viser deg hvorledes du kan beskytte seg mot disse tilfellene. Les mer på:

 

http://knbf.no/archives/2009/09/forsikring_av_b.php

 

KNBF Bøyeprosjekt - Tildeling av bøyer

KNBF har bedt alle regioner om å opprette prosjektgrupper for å koordinere tildeling av bøyer. Våre tre nordligste regioner begynner nå å få en oversikt over bøyeønsker og foreløpig ser det ut til at Troms og Finnmark får 12 bøyer, Nordland 8 bøyer og Midt-Norge 12 bøyer. Plassering av bøyer og søknader til kystverket kan du lese mer om på bøyeprosjektets hjemmeside:              http://knbf.no/boye.php

 

 

 

KNBF- rabatt på kalesje/stoler/puter

Alle medlemmer får 12 % rabatt på kalesje/stoler/puter fra Helly Hansen Pro AS (tidligere Jens Sagen AS / Hübert i Kristiansand). Her kan du lett spare tusen kroner eller mer ved å oppgi ditt KNBF- medlemsnummer.

Les mer på:                                                     http://knbf.no/hellyhansen.php

 

 

Husk medlemsrabatt på presenning og stativ hos O.B. Wiik

Skal du fornye båtpresenningen din i høst? Trenger du nytt stativ? KNBF har gunstig rabattavtale som gir våre medlemmer meget gode priser.

Mer informasjon finner du på:                                               

http://knbf.no/obwiik.php

 

KNBF minner om;

 

·         Magne Klann, forfatter av praktverket Havneguiden, tilbyr medlemsforeninger foredrag på medlemsmøter denne vinteren. Les mer på www.havneboka.no/foredrag

·         Hold deg gratis orientert om maritime nyheter!

Vi anbefaler alle å abonnere på nyheter fra KNBF’ s hjemmeside. Du finner denne tjenesten på www.knbf.no (på venstre side ved å rulle litt nedover – tjenesten er merket E-postvarsling).

·         Alle foreninger som har egen web, oppfordres til å sende denne adressen til endre@knbf.no slik at den blir registrert i vår liste på http://www.knbf.no/foreninger.php.

·         Foreninger som skal kjøre båtførerkurs oppnår 20 % rabatt på boken ”Veien til båtførerprøven” gjennom KNBF. Bestill bøker på post@knbf.no.

·         Sekretariatet ber om at endringer i medlemslister (nye/utmeldte medlemmer) fortløpende meldes til post@knbf.no (viktig at alle foreningens medlemmer skal få medlemsbladet Fritidsbåten i posten).

·         Gratis loddbøker kan nå tilbys medlemsforeninger som skal ha interne lotterier. Bøkene er påført: loddnummer/KNBF/Norske Sjø- logo. Pris pr. lodd kr. 10,-. Kontakt post@knbf.no eller 2235 6800.