Double-click here to change image
Havnebulletin 6-2009

Havnebulletin 06-2009.

Hei alle sammen!

Tiden flyr og sommer sesongen er dessverre over for denne gang. J

En stor takk til alle som fant tid til å delta på årets siste større dugnad. Også denne gang var vi heldig med været og jeg tror alle gledet seg i samværet og ikke minst rundt kaffen med serverte ”kanel i svingene”. Det manglet ikke på gløden og mye ble gjort.

En annen sesong innledes med de utfordringer det innebærer. Minner i den forbindelse på at vannet vil bli utkoblet og tromlene tatt inn i november. Vi har gått over utliggere og etterstrammet på innfestning. Dessverre er det noen ankepunkter som blir gjengangere.

Reglementert fortøyning, tilkobling av strøm fra tildelt måler etc.

 I denne forbindelse har styret vedtatt å innføre ett straffegebyr på kr 1000.- for de som ikke etterfølger reglement i havnen. Fristen for utbedring av nevnte er satt medio november.

 

Styret har brukt mye tid og penger på oppgradering av havnen, tilrettelegging for fremtiden og ikke minst å skape et miljø hvor alle kan trives. Da er det trist at vi må bruke så unødvendig mye energi på følgende:

  • Kontroll / tiltak mot medlemmer som ikke fortøyer båtene sine skikkelig. Dette kan. Foruten skade på egen båt, forvolde skade på utstyr så vel som naboer. Dette gjelder jo også oss i styret, med andre ord har vi en felles jobb.
  • Kontroll / tiltak mot medlemmer som skifter på tildelte strøm tilkoblinger, uten å gi tilbakemeldinger. Er det fellesskapet som skal betale mellomlegget, eller naboen?
  • Tildelte båtplasser, etter søknad, som blir tatt i bruk etter andre spesifikasjoner enn det styret / vedtektene har gitt tillatelse til.
  • Tilbakemelding om bruk av tildelte båtplasser som ikke blir benyttet slik det er sagt. Her kunne foreningen kanskje hat en ekstra inntekt hvis kommunikasjonen var bedre.

 

 

ØBF har fått sin egen WEB side noe vi gledet oss til å presentere. Et tiltak som blir igangsatt for å ha en enklere og bedre dialog med medlemmene. Vi trenger også en oppdatering av hver enkelts e-post adresse. Miner om adressen som er ;

 WWW.OSTHUSVIKBATFORENING.NO

Jeg vil igjen mine om forandringene som er innført i verv som havnesjef.

På grunn av jobb rotasjon til TEA ble det i styret besluttet at ansvaret som havnesjef splittes. Det fører til at hans ansvar ivaretas av Ole Morten Steinnes ved hans fravær. Nevnte kan treffes på mobil: TEA – 91589083 og OMS – 99610305. Ta kontakt med en eller begge hvis noe skjer som kan ha konsekvenser for foreningen eller i havnen.

 

 

 

Til slutt vil jeg igjen på forhånd og på vegne av styret takke alle for en fin innsats i havnen.

 

For Styret.

Per Rolness.