Dugnad 26.09.2009

20 medlemmer møtte. I alt ble 108 dugnadstimer utført.

 

Følgende aktiviteter ble gjennomført:

 4 strømsøyler ble tatt ned og nye montert, Klubbhus ble ferdigstilt med tak  vegg og ny dør, 3 uteriggere ble forlenget og en reparert,  kratt og nye skudd på trær ble ryddet, feste bolter på uteriggere ble ettertrukket,  kai dekke ble ettersett og reparert, tre benker bygd og en reparert, 4 rød/grønne skilt ble montert, fendre som er feil montert ble snudd, en av de eldre uteriggerne ble reparert. En stor bolle med kanel i svingene boller ble spist sammen med kjeks, brus og kaffe.