Nyhetsbrev 2 September

NYHETSBREV FRA SEKRETARIATET  

Nr. 2, September 2009                                                                                                                                                                     


 

KNBF Nyhetsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn/takstmenn og samarbeidspartnere. Forbundet utgir regelmessige nyhetsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og oppfordrer til å sende oss e-post.  Vi ber om at nyhetsbrevet distribueres blant båtforeningens medlemmer.

 

 

 

  H.M. Kongens Fortjenestemedalje tildelt KNBF’ s generalsekretær

  Generalsekretær Jan H. Syvertsen ble tildelt H.M. Kongens Fortjenestemedalje under

  feiringen av 40-års jubileet til Nordisk Båtråd i Bergen 19. september. Medaljen ble overrakt

  av KNBF’s president Steinar Glimsholt på vegne av KNBF og Norges Seilforbund som hadde

  fremmet forslaget om tildelingen. I sin tale sa Glimsholt at medaljen ble tildelt som en

  påskjønnelse for et livslangt arbeid med frivillige foreninger og organisasjoner og spesielt for

  25 års arbeid innen båtlivet, hvorav snart 16 år i KNBF og 9 år i Redningsselskapet.

 

 

 

   KNBF og Norske Sjø på ”Båter i sjøen”

   Under Nordens største flytende båtmesse ”Båter i Sjøen” på Kadettangen utenfor

   Sandvika 3.-6. september hadde forbundet og Norske Sjø stand. Sammen med Elcon

   tilbød vi medlemmer meget god kampanjerente på 3,95 % gjennom medlemsfordelen

   KNBF Båtlån. Les mer på:    http://knbf.no/archives/2009/09/knbf_med_stand_1.php

 

 

 

Valget 2009: Steinar Gullvåg opptatt av fritidsbåthavner

Steinar Gullvåg, Ap’s 3.-kandidat i Vestfold, og foredragsholder på Båttinget 2008, var

på nettmøte med velgerne. Blant annet temaene han berørte var fritidsbåthavner. Gullvåg er stortingsrepresentant og en av båtfolkets gode kontakter på Stortinget.

 Les og se video på: http://tb.no/article/20090910/VALG09/436259786/1523/NYHETER&template=video_art

 

 

Sjøpolitiet innskrenkes i Vestfold

Ifølge Tønsbergs Blad skal politiet nå selge sine to politibåter og erstatte dem med en ny hurtiggående båt. Det vil si at sjøpolititjenesten reduseres fra to patruljebåter. KNBF har gjentatte ganger pekt på at sjøpolitiet må styrkes hvis sjøpolitiet skal kunne bidra til sikkerheten på sjøen og slå ned på økende uvettig adferd, spesielt i Vestfold. Denne kyststripen er blitt kjent som et verstingområde når det gjelder uvettig adferd. Les hele artikkelen her:                   http://knbf.no/archives/2009/09/sjopolitiet_inn.php

 

 

 

”Mann over bord”- kampanje

Sjøfartsdirektoratet, Redningsselskapet og Nærings- og handelsdepartementet går nå sammen for å planlegge en holdningskampanje rettet mot voksne menn. Målet er å få ned antall ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåter. Les hele artikkelen på: 

http://www.sjofartsdir.no/no/Aktuelt/Mann-over-bord---holdningsendring-ma-til/

 

 

 

Ny momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner

Kultur- og kirkedepartementet har utarbeidet en Frivillighetsmelding hvor et tiltak for å fremme det positive frivillighetsarbeidet er å utvide nåværende tjenestemomskomp-ensasjonsordning med en pott på 200 millioner til også å gjelde kompensasjon for moms også på produkter foreninger kjøper. Dette er den såkalte momsmilliarden fra kulturminister Giske. Rammen blir til sammen 1.200 millioner og skal innføres i løpet av en 5-årsperiode. KNBF følger nøye med på utviklingen og har tidligere oppfordret medlemsforeningene til å søke tjenestemomskompensasjon og å melde seg inn i Frivillighetsregisteret. Forbundet arbeider løpende med å ivareta båtforeningenes interesser, slik at også disse kan få sin rett-messige andel av denne kompensasjonen. KNBF har regnet ut at for medlemsforeningene kan dette utgjøre så mye som 2,8 millioner i sparte offentlige avgifter. Det betyr i praksis at KNBF som organisasjon kan refundere hele medlemskontingenten båtforeningene betaler inn i retur i form av momskompensasjon!

Vi har laget et saksnotat til medlemsforeningene, som du kan lese her:

http://knbf.no/archives/2009/09/ny_momskompensa.php

 

 

  Mosjøen Båtforening med spennende havneplaner

  Vefsn Kommune har utarbeidet et usedvanlig spennende forslag for å utvikle området

  rundt småbåthavna til Mosjøen Båtforening. Utgangspunktet er den vernede

  Pålgarden. Hele området vil få preg av museum og park. Planen forutsetter en kraftig

  opprusting av landarealene på alle sider av småbåthavna. Les hele artikkelen her: 

http://www.mosjoenbf.no/ipub/pages/posts/spennende_planer_i_havna40.php

 

 

KNBF- rabatt på kalesje/stoler/puter

Alle medlemmer får 12 % rabatt på kalesje/stoler/puter fra Helly Hansen Pro AS (tidligere Jens Sagen AS / Hübert i Kristiansand). Her kan du lett spare tusen kroner eller mer ved å oppgi ditt KNBF- medlemsnummer.

Les mer på:      http://knbf.no/hellyhansen.php

 

   

 

Husk medlemsrabatt på presenning og stativ hos O.B. Wiik

Skal du fornye båtpresenningen din i høst? Trenger du nytt stativ? KNBF har gunstig rabattavtale som gir våre medlemmer meget gode priser.

Mer informasjon finner du på:                                               http://knbf.no/obwiik.php

 

 

 

KNBF minner om;

 

·         Hold deg gratis orientert om maritime nyheter!

Vi anbefaler alle å abonnere på nyheter fra KNBF’s hjemmeside. Du finner denne tjenesten på www.knbf.no (på venstre side ved å scrolle litt nedover – tjenesten er merket E-postvarsling).

·         Alle foreninger som har egen web, oppfordres til å sende denne adressen til endre@knbf.no slik at den blir registrert i vår liste på http://www.knbf.no/foreninger.php.

·         Foreninger som skal kjøre båtførerkurs oppnår 20 % rabatt på boken ”Veien til båtførerprøven” gjennom KNBF. Bestill bøker på post@knbf.no .

·         Sekretariatet ber om at endringer i medlemslister (nye/utmeldte medlemmer) fortløpende meldes til post@knbf.no (viktig at alle foreningens medlemmer skal få medlemsbladet Fritidsbåten i posten.

·         Gratis loddbøker kan nå tilbys medlemsforeninger som skal ha interne lotteri. Bøkene er påført: loddnummer/KNBF/Norske Sjø-logo. Pris pr. lodd kr. 10,-. Kontakt post@knbf.no eller 2235 6800.

 

I sekretariatet finner du:

v  Generalsekretær:                Jan H. Syvertsen,         tlf. 913 03 217              jasy@knbf.no

v  Ass. generalsekretær:         Endre Solvang,            tlf. 954 90 900              endre@knbf.no

v  Adm. sekretær:                  Hege R. Lunde,            tlf. 928 34 112              hege@knbf.no

v  Sekretær:                           Magdalena Magnussen tlf. 2235 6800               magdalena@knbf.no

 

Vi ønsker alle foreninger og medlemmer ønskes en riktig fin båthøst!