Double-click here to change image
Havnebulletin 5-2009

Havnebulletin 05-2009.

Hei alle sammen!

Tiden flyr og sommer sesongen er snart over for denne gang. J

I div. styremøter har det dessverre vært mye negativt på agendaen. Dette gjelder medlemmers, skal vi kalle det ” ta seg til rette” oppførsel.

Det har hele tiden vært dette styrets inntensjon at ting skulle være renhårig, rettferdig og ikke minst etter retningslinjer utarbeidet i foreningens vedtekter. Meldinger / tilbakemeldinger skal skje skriftlig slik at vi ikke trenger usakelige diskusjoner på sagt eller usagt. Fordelinger som er gjort er basert på ansiennitet og skriftlige søknader. Til tross for dette opplever vi i styret å måtte ty til en del ”brannslukking”. Dette fører til missnøye, rykteflom og negative følelser blant medlemmer.

Dette burde være helt unødvendig! Men skal vi få orden på dette må bidraget fra hver enkelt medlem også være i henhold til de styringsregler som gjelder. 

Styret har brukt mye tid og penger på oppgradering av havnen, tilrettelegging for fremtiden og ikke minst å skape et miljø hvor alle kan trives. Da er det trist at vi må bruke så unødvendig mye energi på følgende:

  • Purring / innkreving av medlemsavgifter. Det er jo disse pengene som gjør oss i stand til utbedringer etc.
  • Kontroll / tiltak mot medlemmer som ikke fortøyer båtene sine skikkelig. Dette kan, foruten skade på egen båt, forvolde skade på utstyr så vel som naboer. Dette gjelder jo også oss i styret, med andre ord har vi en felles jobb.
  • Kontroll / tiltak mot medlemmer som skifter på tildelte strøm tilkoblinger, uten å gi tilbakemeldinger. Er det fellesskapet som skal betale mellomlegget?
  • Tildelte båtplasser, etter søknad, som blir tatt i bruk etter andre spesifikasjoner enn det styret / vedtektene har gitt tillatelse til.
  • Tilbakemelding om bruk av tildelte båtplasser som ikke blir benyttet slik det er sagt. Her kunne foreningen kanskje hatt en ekstra inntekt hvis kommunikasjonen var bedre.
  • Innsamling / kartlegging av foreningens eiendeler. Dette er utstyr som er betalt for og kunne gitt oss en besparelse for fremtiden? Det har allerede gitt foreningen et nytt perspektiv for fremtiden.
  • Innbyrdes bytting av plasser uten at styret er innformert.

Mer kunne vært sagt, men styret ønsker ikke å måtte være barnepiker eller politi, bare at ting skal fungere til det beste for foreningens medlemmer.

Styret jobber med å sette en standard på båsene. I den forbindelse kan det hende at medlemmer blir bedt om å flytte til ny plass. Det er styret som fordeler plasser, i henhold til det behovet som melder seg. Ingen plass er fordelt som ”min”. Jeg ber om forståelse for dette. Vi er valgt for å ivareta havnens beste!

ØBF har fått sin egen WEB side, noe vi gledet oss til å presentere. Et tiltak som blir igangsatt for å ha en enklere og bedre dialog med medlemmene. Vi arbeider med en oppdatering av hver enkelts e-post adresse. Minner om adressen som er :

 WWW.OSTHUSVIKBATFORENING.NO

Jeg vil igjen mine om forandringene som er innført i verv som havnesjef.

På grunn av jobb rotasjon til TEA ble det i styret besluttet at ansvaret som havnesjef splittes. Det fører til at hans ansvar ivaretas av Ole Morten Steinnes ved hans fravær. Nevnte kan treffes på mobil: TEA – 91589083 og OMS – 99610305. Ta kontakt med en eller begge hvis noe skjer som kan ha konsekvenser for foreningen.

 

Høstens dugnad er satt til 26.09.09, så merk av denne datoen på kalenderen.

 

AKTIVITETER:

 

·         Ferdigstillelse av klubb Container.

·         Oppretting / fordeling av fendre på utligger / fortøyningsbom.

·         Montering / demontering av 4 x strømsøyler

·         Montere forlengere på utligger. Samt div reparasjoner.

·         Ettertrekking av fester på fortøyningsbomer / utrigger.

·         Ettersyn / reparasjon av bryggedekker / kai skjørt.

·         Div rydding av disponibelt område.

·         Opparbeidelse av grillplass ved gjestebrygge, div planering av område ved gjestebrygge.

 

 

Til slutt vil jeg igjen på forhånd og på vegne av styret takke alle for en fin innsats i havnen og ønske alle en fin og sikker sesong på havet.

For Styret.

Per Rolness.