Nyhetsbrev August 2009

NYHETSBREV FRA SEKRETARIATET  

August 2009                                                                                                                                                                     


 

KNBF Nyhetsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn, takstmenn og samarbeidspartnere. Forbundet utgir regelmessige nyhetsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på nyhetsbrevet og oppfordrer til å sende oss e-post.  Vi ber om at nyhetsbrevet distribueres blant båtforeningens medlemmer.

 

 

   Dyp bekymring over fartsøkningen på sjøen            

    I ansvarlige båtkretser er det dyp bekymring over fartsutviklingen på sjøen. En rekke stygge

    ulykker gjør erfarne båtfolk mer og mer engstelige, og det ropes nå et varsku både til

    båtbrukerne og myndighetene. Tunge aktører som Kongelig Norsk Båtforbund, Norges

    Seilforbund, Redningsselskapet og Finansnæringens Hovedorganisasjon går nå ut under

    paraplyen ”Trygg i båt” og advarer mot utviklingen. I år er allerede flere menneskeliv gått

    tapt. Myndighetene bør se på fartsgrensene og også overveie en ekstra innsats overfor den

    store risikogruppen, nemlig voksne menn i åpne båter. Les mer her:

  http://knbf.no/archives/2009/06/dyp_bekymring_o.php

 

 

 

    Verdig minnemarkering over 318 omkomne på sjøen

    For første gang arrangerte kampanjen ”Klar for sjøen” en minnemarkering over de

    318 som har omkommet på sjøen de siste 10 årene. Det ble lagt ned 10 kranser

    på sjøen utenfor Hønnørbrygga i Oslo fra en konvoi av båter fra Redningsselskapet,

    Norges Røde Kors, Kystvakta, KNS og KNBF. Mange fremmøtte overvar den meget

    verdige seremonien. Les hele artikkelen på:

http://knbf.no/archives/2009/06/verdig_minnemar.php

 

 

Oljekatastrofen i Langesund - Viktig oljeinformasjon til båtfolket

I følge media har det vært en del uvett hos båtfolk i forbindelse med oljekatastrofen ved Langesund. Kystverket har derfor sendt ut viktig informasjon om hvordan båtfolket skal forholde seg til den opprenskningsaksjonen som nå pågår langs kysten. På www.norskesjo.no kan du også få informasjon om hva du skal gjøre hvis båten er blitt tilsølt av olje. Les hele artikkelen her:

http://knbf.no/archives/2009/08/viktig_oljeinfo.php

 

Kystverket skal selge fiskerihavner                   

Kystverket vil kvitte seg med en lang rekke av de statlige fiskerihavnene langs kysten. I våre møter med Kystverket er det blitt presisert at Kystverket gjerne ser at disse havnene blir brukt som fritidsbåthavner. Det er derfor en utfordring for KNBF, våre regioner og medlemsforeninger å bidra til et samarbeide med Kystverket og kommunene om å bruke denne muligheten for etablering av nye havner og nye båtforeninger. Saken vil bli satt på dagsorden i neste Forbundsstyremøte. Les mer:

http://knbf.no/archives/2009/08/kystverket_skal.php

 

Sikkerhetskontroll av båten din                         

KNBF tilbyr medlemmer standard gjennomgang av båt og motor til medlemspris kr. 400,- + reisekostnader. Besiktigelsen gjennomføres av våre 124 besiktigelsesmenn som finnes over hele landet. En besiktigelse gjelder i 5 år og gir rabatt på forsikring i Norske Sjø. Vi minner alle medlemmer å bestille ny besiktigelse etter 5 år og ber alle besiktigelsesmenn gå gjennom sine permer og ta kontakt med medlemmer hvor besiktigelse er gått ut på dato. Les mer om sikkerhetsbesiktigelse på:

http://knbf.no/besiktigelsesmannsordning.php

 

 

   

 Nye medlemsforeninger 2009

Ø  Jåttåvågen Båtforening, Stavanger, Region Sør, 385 medlemmer

Ø  Tovik Båtforening, Skånland, Region Troms/Finnmark, 50 medlemmer

Ø  Sandefjord Motorbåtforening, Region Øst, 120 medlemmer

Ø  Sollerud Båtforening, Oslo, Region Øst, 126 medlemmer

Ø  Skarpsno Bøyehavn, Oslo, Region Øst, 280 medlemmer

Ø  Maritim Båtforening, Oslo, Region Øst, 76 medlemmer, mai 2009

Ø  Avaldsnes Båtforening, Rogaland, Region Sør, 40 medlemmer, juni 2009

Ø  Holm Båtforening, Sortland, region Troms og Finnmark, 13 medlemmer

 

 

 

 

Husk medlemsrabatt på presenning og stativ hos O.B. Wiik

Skal du fornye båtpresenningen din i høst? Trenger du nytt stativ? KNBF har gunstig rabattavtale som gir våre medlemmer meget gode priser. Mer informasjon om tilbudet finner du på:

                                                                                                             http://knbf.no/obwiik.php

 

 

KNBF minner om;

 

·         KNBF-rabatt på kalesje/stoler/puter fra Helly Hansen Pro AS. Se http://knbf.no/hellyhansen.php

·         KNBF-rabatt på O.B. Wiik opplagsutstyr. Les mer på  www.knbf.no/obwiik.php

·         Hold deg gratis orientert om maritime nyheter!

Vi anbefaler alle å abonnere på nyheter fra KNBF’s hjemmeside. Du finner denne tjenesten på www.knbf.no (på venstre side ved å scrolle litt nedover – tjenesten er merket E-postvarsling).

·         Alle foreninger som har egen web, oppfordres til å sende denne adressen til endre@knbf.no slik at den blir registrert i vår liste på http://www.knbf.no/foreninger.php.

·         Foreninger som skal kjøre båtførerkurs oppnår 20 % rabatt på boken ”Veien til båtførerprøven” gjennom KNBF. Bestill bøker på post@knbf.no .

·         Sekretariatet ber om at endringer i medlemslister (nye/utmeldte medlemmer) fortløpende meldes til post@knbf.no (viktig at alle foreningens medlemmer skal få medlemsbladet Fritidsbåten i posten.

·         Gratis loddbøker tilbys medlemsforeninger som skal ha interne lotteri. Bøkene er påført: loddnummer/KNBF/Norske Sjø-logo/kr. 10,- pr. lodd. Kontakt post@knbf.no eller 2235 6800.

 

 

I sekretariatet finner du:

 

v  Generalsekretær:                Jan H. Syvertsen,         tlf. 913 03 217              jasy@knbf.no

v  Ass. generalsekretær:         Endre Solvang,            tlf. 954 90 900              endre@knbf.no

v  Adm. sekretær:                  Hege R. Lunde,            tlf. 928 34 112              hege@knbf.no

v  Sekretær:                           Magdalena Magnussen tlf. 2235 6800               magdalena@knbf.no

 

Vi ønsker foreninger og medlemmer velkommen til KNBF’s stand på landets største flytende båtmesse ”Båter i Sjøen” i Sandvika, vest for Oslo, den 3.-6. september!


 

Tips oss om saker!

Har det hendt noe interessant i din båtforening eller nærmiljø vi bør skrive om? Spørsmål eller kommentarer til nyhetsbrevet? Kontakt endre@knbf.no. Nyhetsbrevet utgis av:

 

Kongelig Norsk Båtforbund

Vågebyveien 23

0569 OSLO

Tlf. 2235 6800   Fax: 2235 6811       post@knbf.no        www.knbf.no        www.norskesjo.no