Nyhetsbrev Mars 2009

NYHETSBREV FRA SEKRETARIATET  

Mars 2009                                                                                                                                                                     


 

KNBF Nyhetsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn, takstmenn og samarbeidspartnere. Forbundet utgir regelmessige nyhetsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på nyhetsbrevet og oppfordrer til å sende oss e-post.  Vi ber om at nyhetsbrevet distribueres blant båtforeningens medlemmer.

 

 

 

1. KNBF og Norges Seilforbund oppretter Norsk Båtråd

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Norges Seilforbund (NSF) har inngått avtale om å opprette Norsk Båtråd, som et samarbeidsforum for å fremme båtfolkets felles interesser overfor politikere, myndigheter og media. Norsk Båtråd opprettes som et selvstendig råd hvor de to organisasjonene er jevnbyrdige. Rådet består av de to organisasjonenes presidenter, ett valgt medlem fra hver organisasjon og de to general-sekretærer. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Kongelig Norsk Båtforbund inntil videre og KNBF’s generalsekretær, Jan H. Syvertsen, vil være kontaktperson for Norsk Båtråd. Norsk Båtråd innkalles til møter når det foreligger saker til behandling eller når organisasjonene har behov for å utveksle synspunkter om saker av felles interesse. Det legges spesiell vekt på at Norsk Båtråd vil være høringsinstans for departementer, direktorater og andre sentrale myndigheter.

 

 

2. Informasjon om KNBF’s Bøyeprosjekt 2009

Det er opprettet et eget banner på KNBF’s hjemmeside som beskriver utviklingen i prosjektet. Her samler vi all informasjon om prosjektet inkludert bøyenes beliggenhet. KNBF’s regioner vil nå starte arbeidet med å planlegge utlegging av bøyer i sine områder. Her vil våre medlemsforeninger bli trukket fra starten når det blant annet gjelder forslag til hvor bøyer bør utplasseres. Det er videre sendt ut et informasjonsskriv om bøyeprosjektet til samtlige medlemsforeninger - les mer om prosjektet her:

 

http://www.knbf.no/boye.php

 

 

3. Redningsselskapets beredskap må sikres!

Stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug (v) har sett seg lei på at redningsskøyter må forflyttes hele tiden på grunn av manglende bevilginger fra Fiskeri- og kystdepartementet. I Stortingets spørretime pekte Kongshaug også på et problem som KNBF har argumentert for i en årrekke. I oktober 2007 så la Det Norske Veritas fram en rapport der de analysere sikkerheten langs lysten. Og en av konklusjonene var at Norge mangler nasjonalt utøvende organ med overordnet ansvar for redningstjenester og det manglet også et avklart forhold mellom Staten og Redningsselskapet som privat aktør med hensyn på oppgaver og finansiering. Les hele artikkelen her:

 

                                   http://knbf.no/archives/2009/02/stortingsrepres_1.php

 

 

4. Ny medlemsfordel - rabatt på båtkalesjer/puter/stoler

KNBF har inngått en ny samarbeidsavtale med Helly Hansen Pro AS, som gir KNBF-medlemmer hele 12 % rabatt på hele sortimentet av båtkalesjer, puter og stoler. Med en gjennomsnittsordre på kalesjer på kr. 10.000,-, har du spart hele 1.200,- og tjent inn medlemsavgiften i KNBF de fire neste årene bare ved fornyelse av kalesjen! Uansett hvor du bor i landet, kan du nå benytte denne nye fordelaktige avtalen ved å bestille på nett eller telefon og få utstyret levert hjem. Les mer her:

 

http://knbf.no/archives/2009/02/ny_medlemsforde_1.php

 

 

 


5. Vellykket årsmøte i Region Midt-Norge

KNBF Region Midt-Norge avholdt sitt årsmøte i Kristiansund 28. februar og la et godt grunnlag for videre utvikling i denne geografisk store regionen fra Gurskøy i sør til Rørvik i nord. Regionen består av de tre fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Det er et stort potensial for å få nye medlemsforeninger både sør og nord i denne regionen. I tillegg til årsmøtet, ble det avholdt både styremøte og presentasjon av KNBF for to store båtlag. Les hele artikkelen her:

 

http://knbf.no/archives/2009/03/vellykket_arsmo.php

 

 

6. Rekordårsmøte i Region Nordland

Det ble rekorddeltakelse på årsmøtet i Region Nordland som ble avviklet i Bodø. Nytt av året var at regionens over 300 direktemedlemmer var invitert. Av disse møtte 3 som sa seg svært fornøyd med å bli tatt med i den store familien, selv om deres båtforeninger ikke ennå har valgt å bli med i KNBF. Les mer på:

 

http://knbf.no/archives/2009/03/rekordarsmote_i.php

 

 

7. Utvider båtvær-tilbudet i nord

Snart blir det mulig å høre et spesielt værvarsel langs store deler av norskekysten via digitalradio. Med NRK Båtvær nord blir værtjenesten tilgjengelig også i kystområdene utenfor de største nord-norske byene. Ler mer på:

http://knbf.no/archives/2009/03/utvider_batvaer.php

 

 

8. KNBF minner om;

 

  • Foreningskontingent; Vi minner foreningene om å sende endringer i medlemsmassen snarest.

 

·         KNBF-rabatt på O.B. Wiik opplagsutstyr. Les mer på  www.knbf.no/obwiik.php

 

 

  • Hold deg gratis orientert om maritime nyheter!

Vi anbefaler alle å abonnere på nyheter fra KNBF’s hjemmeside. Du finner denne tjenesten på www.knbf.no (på venstre side ved å scrolle litt nedover – tjenesten er merket E-postvarsling).

 

·         Alle foreninger som har egen web, oppfordres til å sende denne adressen til endre@knbf.no slik at den blir registrert i vår liste på http://www.knbf.no/foreninger.php .

 

·         Vi minner om at foreninger som skal kjøre båtførerkurs oppnår 20 % rabatt på boken ”Veien til båtførerprøven” gjennom KNBF. Bestill bøker på post@knbf.no .

 

·         KNBF har egen stand sammen med Norske Sjø på messen ”Sjøen for alle” som går av stabelen på Lillestrøm i perioden 13.-22. mars. Det er alltid hyggelig om medlemmer stikker innom standen vår!

 

 

I sekretariatet finner du:

v  Generalsekretær:                Jan H. Syvertsen,         tlf. 913 03 217              jasy@knbf.no

v  Ass. generalsekretær:         Endre Solvang,            tlf. 954 90 900              endre@knbf.no

v  Adm. sekretær:                  Hege R. Lunde,            tlf. 928 34 112              hege@knbf.no

v  Sekretær:                           Magdalena Magnussen tlf. 2235  6800              magdalena@knbf.no


 

Om Nyhetsbrevet

KNBF sender ut regelmessige nyhetsbrev til medlemsforeninger og regioner.

Spørsmål eller kommentarer til nyhetsbrevet? Kontakt endre@knbf.no . Nyhetsbrevet utgis av:

 

Kongelig Norsk Båtforbund

Vågebyveien 23

0569 OSLO

Tlf. 2235 6800   Fax: 2235 6811       post@knbf.no        www.knbf.no        www.norskesjo.no