Double-click here to change image
Sikkerhet på sjøen
Ikke sett deg selv eller andre i fare på sjøen. Vis sjøvett!
!

Sjøveisreglene

!

 

Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt. Et vesentlig element i Sjøveisreglene er prinsippene for styring og seilas:

Vikeregler for motorbåter

1. Hold til høyre for møtende båt
Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.

2. Vik for båter fra styrbord
Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra babord vike for den som kommer fra styrbord.

3. Motorbåt viker for seilbåt
Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike.

Vikeregler mellom seilbåter

1. Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord
Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den   som får vinden inn fra babord side vike for den andre.

2. Lobåt viker for lebåt
Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er "nærmest"  vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!

Andre vikeregler

1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet. En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er   innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at  du er det. 

2. Hold god avstand til nyttetrafikk. Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde.

3. Hold til styrbord i trange led. En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp. En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.

4. Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt.
Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvrere.

Sjøvettreglene

!

 

1. Tenk sikkerhet.
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr.
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann.
Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg Sjøveisreglene.
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru.
Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

7. Vis hensyn.
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Brannreglene

!

1.      Søl ikke med bensin eller olje.

2.      Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må innstalleres og repareres av fagfolk.

3.      Ildsfarlig væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.

4.      Husk minst ett 2-kilos pulverapparat til brannslukking.

5.      Luft ut motorrom. Bruk nesen for å finne lekkasjer.

6.      Bruk ikke "choke" i utide.

7.      Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje.

8.      Stopp motoren og slokk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslokkingsapparatet for hånden.

9.      Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flytemidler klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten.

10.  Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Tøm askebegre.

11.  Monter røykvarsler.

Sjømerkesystemet

!
Klistermerke av sjømerkesystemet er tilgjengelig for medlemmene ved henvendelse til forening.