Regler for tilknytning til strøm

                                   INSTRUKS VEDRØRENDE TILKNYTNING TIL

 HAVNENS STRØMFORSYNING

 

Denne havnen sørger for en jordet strømforsyning til din båt.       

 

Generelt:

 

a)      Hvis du ikke har en skilletransformator om bord for å skille det elektriske system om bord i din båt fra landsystemet kan elektrolytisk korrosjon ødelegge din båt eller båter i nærheten.

 

b)      Forsyningsspenningen i denne havnen er 400 V* normalt 230 V 50 Hz enfase og 400 V 50 Hz trefase, forsynt over stikkontakter i overensstemmelse med NEK EN 60309-2, klokkestilling 6h (9h for IT-system trefase).

 

 

c)      Det skal tas forholdsregler for å hindre at den bevegelige tilknytningsledningen faller i vann ved tilkobling. Dersom tilknytningsledningen faller i vannet må den kontrolleres, da den kan være farlig å benytte etterpå.

 

 

d)     Bare en fleksibel tilknytningsledning skal kobles til stikkontakt.

 

 

e)      Den fleksible tilknytningsledningen skal være i en lengde, uten skjøter/skjøtesett.

 

 

f)       Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, og gjør det rent og tørk det, hvis nødvendig, før det kobles til havnens forsyningssystem.

 

 

g)      Det er farlig for ikke-sakkyndige personer å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med ansvarlig for havnen

 

Ved ankomst:

a)      Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord.

b)      Tilknytt den fleksible ledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land.

 

Ved avreise:

a)      Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord

b)      Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket på land.

c)      Sett på lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrenging av vann.

d)     Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke blir ødelagt.

 

(I henhold til anbefalinger for mariner fra Forskrifter for elektrisk utstyr utformet av leverandør: Byggstrøm AS.)