Havnebulletin 1-2008
!

Havnebulletin 1-2008

!
Double-click here to change image

Havnebulletin 01-2008.

Hei alle sammen!

Sommeren står for tur, får jo håpe at vi ikke allerede er ferdig med den. J

Det sittende styret kom dessverre sent i gang i år av diverse årsaker. Men det betyr ikke at ikke noe er gjort. Vi hadde jo håpet at vi skulle vært i gang med full dugnad osv. men dette får vi heller prøve å planlegge fremover. Vi sendere ut denne infoen så dere alle kan være litt informert/ forberedt.

Av saker som styret har - og jobber med er følgende:

·         Tildeling av nye plasser.

·         Det har vært møte med teknisk avdeling angående disponering av vårt område. Vi har i den

forbindelse fått ”byggemeldt” klubb container.

·         Vi har også fått lov til å sette opp ”Parkeringsskilt” for å opplyse om parkerings begrensninger. Parkeringen er jo tiltenkt båtforeningens medlemmer.

·         Priser er innhentet på nye strømsøyler med integrerte målere til hver enkelt.

·         Det vil bli sendt ut spesifikasjon/ regler for tilkobling til havnens el anlegg.

·         Innhenting av pris / kjøp av div rekvisita til båtforeningen.

·         Innhenting av ny strømavtale.

 

Med god dugnads ånd håper vi å få gjort følgende:

·         Utlegging av uteliggere mot Fjordbris.

·         Vedlikehold av brygger. Det være seg olje av kaier, innfesting av bryggedekke mot molo.

·         Ny fasade / tak på klubb container.

·         Rydding av skog bak klubb container

·         Opparbeidelse av tralle / jolle parkering, bak klubb container.

·         Fundamentering / montering av parkering forbudt skilt.

·         En oppgradering av fortøyninger på hver båtplass. (i henhold til havnereglement)

·         Tilkobling av strøm med godkjent kabel og godkjent varmekilde. ( kabeltype HORN7RN-F750V)

·         Montering av havneavgifts kasser ved gjestehavn.

·         Rydding på eksisterende opptrekks plass.

·         Rydding / fjerning av stein og gammel fortøyning i havnen.

 

Generelt vil jeg på vegne av foreningen få takke Hans Petter for en kjempe jobb både med å lære opp oss nye samt utføring av hans oppgaver som kasserer og sekretær.

Styret har fått en del tilbakemeldinger, på godt og vondt, angående pris på strøm og måten dette måles på. Slik anlegget er i dag har vi ikke så mange muligheter. Prisen med Lyse er fast og de er heller ikke i stand til å gi oss noen bedre pris. Men den enkelte kan være flinkere med bruk av godkjente kabler for tilknytting. Hagekabler med små kvadrat er med på å øke faren for krypstrøm og også effekt tap. Dette vil igjen gå ut over oss alle. Derfor er det også innhentet pris på nye søyler med integrerte målere. Disse vil koste ca 10000.- per 4 brukere. Vi arbeider med å finansieringsform og vurderer å innkalle til ekstra ordinært årsmøte for å løse denne saken før høsten.

Jeg vil også benytte anledningen til og minne om vedtekter ved salg / innkjøp av ny båt etc. skal det gis beskjed til styret. Vi har jo en venteliste og ta hensyn til samt at plasser kan leies ut som igjen gir en inntekt til foreningen.

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god sommer med mange fine dager på havet.

 For Styret.

 Per Rolness.