Havnebulletin 3-2008
!

Havnebulletin 3-2008

!
Double-click here to change image

Havnebulletin 03-2008.

Hei alle sammen!

Sommeren er jo over nå, men hvilken avslutning det ble!!!!! J

En stor takk til alle som deltok på dugnaden den 13sep. 08. En spesiell takk til dere damer som frisket opp luften med duften av lapper og vafler. Til de av dere som ble forhindret, dere gikk glipp av en hyggelig sammenkomst.

 

Årets dugnad må vel sies ble en suksess.

Vi kom ikke så langt som vi hadde ønsket, men det var vel også å ta litt hardt i. Vi vil prøve og nå våre mål slik de tidligere har vært satt opp.

I tidligere havnebulletin har jeg beskrevet behovet for å skifte ut div. strømsøyler. Styret har tidligere vurdert dette som en sak som måtte gjennom årsmøte. Dette er ikke nødvendig da det viser seg at saken har vært behandlet tidligere og der allerede finnes vedtak/plan på dette, men som bare ikke er blitt utført.

Ved dugnaden ble samtlige strømsøyler sjekket, det viser seg at det er defekte jordfeilbrytere på noen søyler. Disse vil bli skiftet etter hvert. I tillegg må 7stk strømsøyler skiftes ut. Dette vil bli gjort og nye strømsøyler med lys og målere vil bli montert. Styret vil utarbeide en plan for dette.

Det ble også lagt ut en forhåndspåmelding / interesse logg for en eventuell sosial sammenkost. Siden mange uttrykte ønske om dette har styret valgt og gå videre med dette. Forespørsel er sendt til Fjordbris og Sjøberg om muligheten for ett slikt arrangement. Styret har valgt å legge dette til 25 oktober08, klokken 20:00. Det vil bli sendt ut egen påmelding for dette med svarfrist 30 september. Nærmere detaljer om dette vil bli utarbeid når vi ser resultatet av påmeldingen.

Med god dugnads ånd håper vi å få gjort resterende utestående:

·         Utlegging av uteliggere mot Fjordbris.

·         Ny fasade / tak på klubb container.

·         Opparbeidelse av tralle / jolle parkering, bak klubb container.

·         En oppgradering av fortøyninger på hver båtplass. (i henhold til havnereglement)

·         Tilkobling av strøm med godkjent kabel og godkjent varmekilde. ( kabeltype HORN7RN-F750V)

·         Rydding på eksisterende opptrekks plass.

·         Rydding / fjerning av stein og gammel fortøyning i havnen.

·         Montering av nye strømsøyler.

·         Div.

 

Til slutt vil jeg igjen på vegne av styret takke alle for en fin innsats i havnen.

For Styret.

Per Rolness.