Styremedlemmer
  • Styreleder                     Annette Rødberg
  • Havnesjef                      Tore Ask 
Kontaktinformasjon til styremedlemmer
!

Havnesjef Tore Ask

!

Adresse:

Hodneveien 165

Telefon  51 72 33 67

Mobil 916 89460

E-mail: toask@mil.no

 

Styreleder Annette Røberg

!

Adresse:

Mehusveien 36

Telefon 51 72 31 33

Mobil 414 47684

E-mail: annette.roberg@lyse.net